Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

3 minuten

Pieter Knibbe, kaderarts palliatieve zorg: “Om de mantelzorg te ontlasten in de laatste levensfase kun je gebruik maken van de vrijwilligers van de VPTZ. Zij hebben de kennis en ervaring om iets voor een ander te betekenen als de grenzen van anderen worden bereikt.”

Wat is Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg?


Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is een aanvullende vorm van ondersteuning voor patiënten in de laatste levensfase. Alle vrijwilligers zijn geschoold en er is aandacht voor goede matching. Zij bieden aandacht, een luisterend oor, tijd en rust aan de patiënt die gaat sterven en diens naasten. Dit kan in de thuissituatie, maar ook in een zorginstelling.

Mantelzorgers kunnen even wat ruimte krijgen

De laatste levensfase betekent voor naasten dat er een zware periode aan is gebroken, waarbij de eigen behoeften op de tweede plaats komen.

Astrid Veldman

Vragen over VPTZ?

Astrid Veldman coördineert sinds januari 2023 de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) ten behoeve van de gehele regio Zaanstreek Waterland.

Je kunt met vragen over VPTZ contact opnemen met Astrid Veldman via 06 – 571 58 506 of vptz@desmd.nl

“Om overbelasting te voorkomen kan een vrijwilliger van VPTZ echt iets betekenen. Even rust, even eruit kunnen, even een boodschap doen.”

Vragen over Palliatieve Zorg?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Contactgegevens kaderartsen palliatieve zorg

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl
Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis.