Voeding en medicatie diabetes type 2 en culturele diversiteit en laaggeletterdheid

3 minuten

Interview met Fatima Imziln en Denise Visser twee docenten van de nascholing over voeding, culturele diversiteit en laaggeletterdheid.

Denise Visser

Wat heb je als deelnemer aan deze webinar?

“Mijn gedeelte gaat met name over autochtone laaggeletterden,” vertelt Denise. “Deze groep zie ik regelmatig in mijn praktijk. Ik vertel tijdens de webinar hoe je een laaggeletterde patiënt herkent. Daarnaast geef ik voorbeelden van tools die je kunt inzetten voor een betere informatieoverdracht naar de patiënt.

“In mijn praktijk zie ik veel mensen met een migratie achtergrond,” vult Fatima aan. “Voeding speelt een grote rol in veel culturen. Er zijn verschillen, maar ook zeker overeenkomsten met de Nederlandse eetgewoontes. Ik vertel hoe je achter deze eetgewoontes kan komen en hoe je het beste hierop kan inspelen in de praktijk.”

Fatima vervolgt: “We geven in deze nascholing handvatten, inspiratie en hopelijk ook meer zelfvertrouwen om door te vragen bij culturele verschillen.”

“Dit webinar is denk ik leuk voor zorgverleners die zich afvragen waarom een patiënt adviezen soms niet opvolgt,” vult Denise aan. “Is de patiënt ongemotiveerd, dan kan vooral gekeken worden naar gedragsverandering. Bij een laaggeletterde patiënt zit het vaak meer in de informatie op een andere manier overbrengen.”

Hebben jullie alvast een praktische tip over voeding, culturele diversiteit en laaggeletterdheid?

“Durf te vragen!” roept Fatima direct. “Vraag waar iemand vandaan komt en welk eten hij of zij belangrijk vindt. Met jouw getoonde interesse bereik je veel.”

Denise heeft ook een tip. “Mocht de patiënt begeleiding meenemen, richt je gesprek dan tot de patiënt en niet alleen de begeleider. Blijf de patiënt aankijken en stel hem/ haar de vragen. De begeleiding is vaak mee ter ondersteuning, maar niet om het hele gesprek mee te voeren.”

Fatima Imziln

Diëtisten Fatima Imziln en Denise Visser geven samen met Bela Pagrach (diabetesverpleegkundige) de nascholing Voeding en medicatie diabetes type 2 en culturele diversiteit en laaggeletterdheid.