Vergoeding voor medicijn Saxenda bij behandeling van obesitas

5 minuten

Let op

Dit bericht is van 13 april 2022.

Naar update 19 augustus 2022

Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn Saxenda (Liraglutide 3,0 mg) vergoed vanuit het basispakket bij patiënten met obesitas.

Dit is het eerste medicijn dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering voor patiënten met overgewicht, en is daarom ook uitgebreid in het nieuws geweest. De aandacht in de media roept vragen op bij patiënten. Om te helpen hier antwoord op te geven is onderstaande informatie.

De vergoeding van Saxenda is voor een kleine, specifieke groep patiënten.

Patiënten die in aanmerking komen zijn patiënten die:

  • Deelnemen aan een GLI-Programma
  • Géén DM2 hebben
  • Een BMI van ≥35 hebben én hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben
  • Een BMI van ≥40 hebben
  • (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie

Wanneer een patiënt behandeld wordt met Saxenda moet het gewicht na 3 maanden met minstens 5% zijn afgenomen. Indien dit niet het geval is moet de patiënt stoppen met het gebruik.

Voor een vergoeding is het verplicht dat de arts een ZN-formulier invult en mee stuurt naar de apotheek. Ook is hier een Q&A te vinden over Saxenda.

Het gebruik gaat wel ten laste van het eigen risico.

Wat is Saxenda en hoe wordt het gebruikt?

Saxenda is een GLP1-algonist en heeft als werkzame stof Liraglutide. Liraglutide zorgt dat de bloedglucose verlaagd wordt. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder glucose vrijzet. Het verhoogt het gevoel van verzadiging en zorgt ervoor dat het honger-gevoel minder wordt.

Het medicijn moet vlak onder de huid geïnjecteerd worden, in bovenbeen, buik of bovenarm. Het moet één keer per dag gebruikt worden op een vast tijdstip. Indien een dosis vergeten wordt, kan de injectie alsnog gezet worden wanneer er meer dan 12 uur tussen zit met de volgende dosis. Indien dit niet het geval is dan dient deze te worden overgeslagen.

Saxenda is geen wondermiddel, het helpt alleen bij patiënten die actief aan de slag gaan met het aanpassen van de leefstijl. Hierdoor wordt Saxenda ook alleen vergoed bij patiënten die deelnemen aan een GLI-programma. Voor meer informatie en aanbieders van GLI kun je kijken op de website Leefstijlprogramma voor Zaanstreek en Waterland

Bijwerkingen

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen) treden maagdarmklachten (misselijkheid, braken en diarree) op. Zelden (1 tot 10 op de 100 mensen) hebben last van een verminderde eetlust, hoofdpijn, roodheid en irritatie op de injectie, verkoudheidsverschijnselen, wazig zien, het krijgen van een hypo en een droge mond.

Let op: Doordat de kans bestaat dat een patiënt een hypo krijgt, kan het gevaarlijk zijn om auto te rijden. Kijk voor het advies op www.apotheek.nl.

Andere medicatie tegen overgewicht

Het Zorginstituut brengt voor de zomer van 2022 ook nog advies uit over 2 andere middelen voor het behandelen van overgewicht. Dat zijn naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba®) voor mensen met een BMI van 27 of hoger, en setmelanotide (Imcivree®) voor mensen met een zeldzame, erfelijke vorm van obesitas.

Vragen over Saxenda?

Voor verdere vragen over het gebruik van Saxenda kan de apotheek geraadpleegd worden.