Vergoeding opleiding kaderhuisarts

1 minuut

HZW wil graag het aantal kaderhuisartsen uitbreiden. Op dit moment zijn er geen kaderhuisartsen Diabetes en GGZ en slechts één kaderhuisarts Astma & COPD in de regio Zaanstreek Waterland.

Begin 2023 starten er twee opleidingen voor kaderhuisarts. In januari start de opleiding kaderhuisarts diabetes en in maart de opleiding voor kaderhuisarts COPD/astma. De opleidingen duren beide 2 jaar en zijn geaccrediteerd. Bij genoeg animo start er in 2023 ook een opleiding voor kaderhuisarts GGZ.

Waarom kaderhuisarts worden?

“De kaderhuisarts verbetert de kwaliteit van de huisartsenzorg. Kaderhuisartsen zijn door hun opleiding goed toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zij zorgen op deze manier voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerkingsvormen op specifieke onderwerpen of thema’s, beschikbaar en bruikbaar voor alle huisartsen”.

Vergoeding en voorwaarden vanuit HZW

Er is een vergoeding vanuit HZW, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Immie Boomgaardt

Manager Zorg, Inhoud & Organisatie 075-2010221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl