Vergoeding medicatie Saxenda en Mysimba

2 minuten

Vanaf 1 april wordt het medicijn Saxenda vergoed vanuit het basispakket bij patiënten met obesitas.

Per 1 juli zijn de criteria voor de vergoeding gewijzigd. Eerder werd de medicatie vergoed bij patiënten die deelnemen aan een GLI-Programma. Dit is gewijzigd in de voorwaarde dat de medicatie vergoed wordt bij patiënten die al minimaal 1 jaar hebben deelgenomen aan een GLI-Programma. Patiënten die in de periode vóór 1 juli het medicijn voorgeschreven hebben gekregen kunnen doorgaan met dit medicijn.

Per 1 augustus wordt ook het geneesmiddel Mysimba (combinatie naltrexon + bupropion) vergoed vanuit het basispakket voor een kleine groep mensen met ernstig overgewicht.

Patiënten die in aanmerking komen zijn patiënten:

  • Waarbij de GLI na 1 jaar behandeling niet succesvol is
  • Met een BMI ≥ 30
  • Met een BMI ≥ 27 én een (risico op) een of meer ziekten die samenhangen met overgewicht

Voor Mysimba geldt dat patiënten na 4 maanden gebruik, 5% van hun oorspronkelijke gewicht moeten zijn afgevallen. Indien zij minder dan 5% zijn afgevallen, moeten zij stoppen met het middel. Voor Saxenda geldt dat patiënten na 3 maanden gebruik 5% moeten zijn afgevallen.

Momenteel wordt de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende zorgstandaard herzien. In de tussenliggende periode geldt de huidige NHG-Standaard Obesitas.

Vragen over gebruik en medicatie?

Op de website van ZN staat een Q&A over het gebruik en de vergoeding van medicatie en het ZN-formulier bij Obesitas. Voor andere vragen kun je terecht bij de apotheker.