Van Stichting Eerstelijns Zorg (SEZ) naar HZW Samen Eerstelijns Zorg (HZW SEZ)

3 minuten

Op 1 april was er een naams- en organisatiewijziging voor SEZ. Een interview met Erik Schoofs, directeur.

Waarom gaan de organisaties samen?

Erik legt uit: “In onze regio Zaanstreek Waterland waren er verschillende organisaties die allemaal raakvlakken hadden met huisartsenzorg. Iedere organisatie had zijn eigen financiering en zijn eigen koers. Stichting Eerstelijnszorg (SEZ) had de focus op ketenzorg. De Huisartsenposten draaien om de acute huisartsenzorg in de avond, nacht en weekend. Bij de Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) is het onderwerp de reguliere huisartsenzorg (dagpraktijk). Dat kan logischer! Samengaan en samen dezelfde koers varen.”

“Ik ben heel blij dat de besturen van HZW en SEZ het vertrouwen hebben gehad om deze stap te zetten. Alle lof voor hun inzet om er één grote regio organisatie voor Zaanstreek Waterland van te maken.”

Hoe ziet de nieuwe organisatiestructuur er uit?

“We staan als organisatie nu nog dichter bij de huisartspraktijken. In ons bestuur zitten huisartsen uit de regio. Huisartsen bepalen de koers. Onder de HZW coöperatie vallen drie BV’s: HZW, HZW SEZ en de Huisartsenposten. Dit is opgesplitst in drie onderdelen vanwege de financiering. De S van SEZ stond voor stichting. Nu staat de S voor ‘samen’.”

“De samenwerking is overigens niet helemaal nieuw hoor,” vertelt Erik. “We zijn al veel langer intensiever samen aan het werken. Zo hebben we gezamenlijk in 2019 een project gestart om de druk op de spoedzorg te verminderen. In 2020 hebben we samen de corona isolatieposten opgezet. Ook het recent gestarte vaccinatie traject doen we samen. Corona is aan de ene kant een belemmering in het maken van toekomstplannen door de extra werkdruk. Echter levert het ook nieuwe uitdagingen op die we samen aanpakken.” 

Wat gaan jullie het komende jaar doen?

“De kernwaarden van de huisartsenzorg zijn: continu, gezamenlijk, persoonsgericht en medisch generalistisch. Een betere samenwerking in de regio zorgt voor eenduidige én betere continuïteit van zorg. Dit is allemaal in het voordeel van de patiënt.”

“In 2021 gaan we met de huisartspraktijken de knelpunten verder inventariseren en hier plannen van aanpak voor maken. Daarnaast gaan we de netwerken in de wijk intensiveren en uitbreiden. Op regioniveau gaan we verder met samenwerkingsafspraken met o.a. ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, GGZ, apotheken, fysiotherapeuten, diëtisten en gemeentes. Daarnaast ligt de focus op persoonsgerichte zorg en hoe we de chronische zorg in onze regio kunnen optimaliseren. Als regio-organisatie kunnen we leren van elkaar en elkaar versterken.”

“Het is overigens ook een fysiek samen gaan van organisaties. We hopen namelijk dat we eind van dit jaar gezamenlijk in één pand zitten.”

Meer informatie? Vragen?

Marieke Kat

Directie- en bestuurssecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl