Update bijeenkomsten Positieve Gezondheid

1 minuut

De afgelopen weken zijn we weer diverse keren bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen in het kader van Positieve Gezondheid.

Op 24 en 25 maart jl. hebben de praktijkambassadeurs een bijeenkomst gehad, waarbij onder andere intervisie op het programma stond.

Met de praktijken die in 2022 gestart zijn met Positieve Gezondheid hebben we op 12 april jl. de eindevaluatie van fase 1 (basiskennis over positieve gezondheid) gehad en hebben we de kennis opgefrist en verhalen gedeeld. Hiermee hebben zij de eerste fase van het programma Positieve Gezondheid afgerond.

Ten slotte zijn medio mei de praktijkhouders van fase 2 (verdieping van het gedachtegoed) uitgenodigd om de voortgang van hun praktijkplannen Positieve Gezondheid te delen en te bespreken.  

Vragen over Positieve Gezondheid?

Ageeth Nolet

Projectcoördinator Positieve Gezondheid 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl