Uitkomsten GGZ-enquête

2 minuten

De GGZ enquête van november 2022 is door 45 huisartsen ingevuld en 5 POH’s GGZ. Een mooi resultaat!

We bedanken ieders bijdrage hiervoor. Graag delen we de uitkomsten van de enquête middels een factsheet.

Factsheet uitkomst GGZ enquete 2022

PDF bestand

Voorzitter van de GGZ commissie huisarts Maaike Rietbergen: “Dit jaar staat vooral in teken van verbeteren van samenwerkings/-werkafspraken met de verschillende organisaties en aandacht voor semi-spoed verwijsmogelijkheden (zie bijvoorbeeld het IBT).  De commissieleden en HZW voert hiervoor met verschillende partijen gesprekken.

De wijkcoördinatoren kunnen de huisarts en POH GGZ ondersteunen bij het vergroten van hun netwerk en inzicht in verwijsmogelijkheden binnen het sociaal domein.

Uit de enquête kwam ook een top 3 aan scholingsbehoefte naar voren. Samen met de scholingscoördinator van HZW zijn we nu aan het oriënteren op juiste scholingen, dus hou de scholingsagenda in de gaten! Kortom, weer een jaar met veel uitdagingen en aandachtspunten.”

Wie zit er in de GGZ Commissie?

Klik hier voor meer informatie.