Uitkomsten GGZ-enquête

5 minuten

De GGZ enquête van november 2022 is door 45 huisartsen ingevuld en 5 POH’s GGZ. Een mooi resultaat!

We bedanken ieders bijdrage hiervoor. Graag delen we de uitkomsten van de enquête middels een factsheet.

Factsheet uitkomst GGZ enquete 2022

PDF bestand

Voorzitter van de GGZ commissie huisarts Maaike Rietbergen: “Dit jaar staat vooral in teken van verbeteren van samenwerkings/-werkafspraken met de verschillende organisaties en aandacht voor semi-spoed verwijsmogelijkheden (zie bijvoorbeeld het IBT).  De commissieleden en HZW voert hiervoor met verschillende partijen gesprekken.

De wijkcoördinatoren kunnen de huisarts en POH GGZ ondersteunen bij het vergroten van hun netwerk en inzicht in verwijsmogelijkheden binnen het sociaal domein.

Uit de enquête kwam ook een top 3 aan scholingsbehoefte naar voren. Samen met de scholingscoördinator van HZW zijn we nu aan het oriënteren op juiste scholingen, dus hou de scholingsagenda in de gaten! Kortom, weer een jaar met veel uitdagingen en aandachtspunten.”

Spoedeisende hulp binnen- en buiten kantoortijden

De GGZ commissie heeft periodiek overleg met de crisisdienst van Zaanstreek Waterland voor afstemming en bevorderen van goede samenwerking. Een van de gespreksonderwerpen die onlangs is besproken is de triage en bereikbaarheid overdag in vergelijking met de ANW uren.

Het is niet bij alle GGZ instanties bekend dat de behandelaar rechtstreeks contact op moet (kan) nemen tijdens de kantooruren met de crisisdienst voor overleg bij een crisissituatie. De huisarts hoeft hier niet bij betrokken te worden.

Vanuit de crisisdienst wordt deze werkafspraak weer onder de aandacht gebracht bij de andere GGZ-instanties.

De crisisdienst Zaanstreek / Waterland triageert tijdens de kantoortijden (middels het triagemodel (U1-U2) voor opvolging van de zorgvraag.  

De afspraken op een rij bij acute GGZ situaties

Een veelvuldig discussiepunt is de gevraagde fysieke beoordeling door de crisisdienst aan de huisarts. Momenteel wordt deze samenwerkingsafspraak onder de loep genomen.

Tijdens kantooruren

Dezelfde dag of de volgende dag beoordeling.

Crisisdienst Zaanstreek/Waterland tijdens kantooruren: 088 357 999

De patiënt is al in behandeling bij Parnassia GroepEigen behandelaar of vervanger neemt contact op met de crisisdienst
De patiënt is niet in behandeling bij Parnassia GroepEigen behandelaar of vervanger neemt contact op met de crisisdienst (niet via de huisarts)

Buiten kantooruren

Dezelfde dag of de volgende dag beoordeling.

Crisisdienst Zaanstreek/Waterland buiten kantooruren: 088 3571130

IBT (Intensieve Behandeling Thuis)

Dit is een van de verwijsmogelijkheden voor de huisarts (en crisisdienst). Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien een patiënt door psychiatrische problemen in crisis bent of dreigt te raken en er een opname indicatie is. Het IBT voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis.

De huisarts kan het IBT inschakelen door contact op te nemen op nummer: 088 3571820 (regio Zaanstreek Waterland).

Vragen voor de GGZ Commissie?

Je kunt contact opnemen met voorzitter van de GGZ commissie Maaike Rietbergen: Rietbergen.M@gc-saendelft.nl