Transmurale Zorgbrug, wat houdt het in?

3 minuten

Je hebt het onlangs vast wel ergens voorbij zien komen, de Transmurale Zorgbrug. Maar wat is dit eigenlijk? De Transmurale Zorgbrug Waterland is 6 juni 2023 van start gegaan en is geïnspireerd op de Zorgbrug West-Friesland. Het is begonnen als een zorgexperiment en de resultaten liegen er niet om. Uiteindelijk was er een sterftereductie van 26% na 6 maanden, er werden minder medicatiefouten gemaakt en er was een betere samenwerking tussen de zorgverleners.

Samenwerking

De Transmurale Zorgbrug Waterland is een samenwerking tussen het Dijklander Ziekenhuis en verschillende zorgaanbieders, waarbij er een aantal huisbezoeken van een wijkverpleegkundige plaatsvinden bij een patiënt die net ontslagen is uit het ziekenhuis.

Deze samenwerking slaat een brug tussen professionals in het ziekenhuis en professionals in de eerste lijn. Vaak wordt de impact van een ziekenhuisopname op het dagelijks leven onderschat door de patiënt.

Het doel van de Zorgbrug is om de overgang van ziekenhuis naar huis goed te laten verlopen met behoud van functioneren en zelfstandigheid van de oudere.

Voor welke patiënten?

Zodra iemand kwetsbaar wordt bevonden in het ziekenhuis wordt het consultteam ouderen van de Zorgbrug geraadpleegd. De geriatrie verpleegkundige van het consultteam bespreekt het huisbezoek van de wijkverpleegkundige voor.

Je kan bijvoorbeeld denken aan advies t.a.v. kwetsbaarheid en cognitieve beperkingen. Als de patiënt ermee instemt wordt deze aangemeld voor de Zorgbrug. Vragen die bijvoorbeeld gesteld worden:

  • Kan de patiënt de trap nog zelfstandig op?
  • Lukt het om zelf boodschappen te doen en te koken?
  • Zijn er tekenen van een delier?
  • Is er mantelzorg of zijn er hulpmiddelen nodig?

De wijkverpleegkundige krijgt een brief van de geriatrie verpleegkundige van het consultteam ouderen en deze gaat ook ter informatie naar de huisarts. Dit doen zij omdat er mogelijk nog aandachtspunten zijn. Het eerste huisbezoek vindt meestal binnen 48 uur plaats. Daarna zullen er gemiddeld nog twee bezoeken volgen maar soms is ook één bezoek genoeg.

Niet alle patiënten doen mee met de Zorgbrug

Als er bijvoorbeeld geen betrokkenheid van de afdeling met geriatrische verpleegkundige is geweest of als de patiënt dit niet wil wordt de Zorgbrug niet ingezet.

Vragen?

Immie Boomgaardt

Manager Zorg, Inhoud & Organisatie 075-2010221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl