Toolkit informatiebijeenkomst : zorg in de laatste levensfase

3 minuten

Sinds kort is er op de website van ZONH een toolkit beschikbaar voor het organiseren van een informatiebijeenkomst over zorg in de laatste levensfase. Deze is bedoeld voor praktijken die zelf een bijeenkomst over palliatieve zorg willen organiseren op hun praktijk voor hun patiënten.

Heb je interesse in een informatiebijeenkomst op jouw praktijk? ZONH biedt hier ondersteuning bij aan!   


In gesprek met de burger

Binnen het netwerk palliatieve zorg heeft er in de afgelopen 3 jaar een project gelopen; ‘In gesprek met de burger’. In Zaanstreek Waterland hebben Pieter Knibbe, Rinske Lankhorst en Rozemarijn van de Sande bijeenkomsten gegeven. Inmiddels is vanuit het landelijk onderzoeksproject bekend dat deze bijeenkomsten ook mooie resultaten opleveren. Er zijn al 124 bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met ZONH en er namen in totaal zo’n 2.230 ouderen deel.  Eén op de vier ouderen is n.a.v. deze informatiebijeenkomst met zijn/haar huisarts gaan praten over de palliatieve fase.

De beste zorg, ook in de laatste levensfase

Toolkit

In de toolkit is allerlei materiaal te vinden dat nodig is voor het organiseren van de bijeenkomst (o.a. draaiboek, format uitnodiging, presentatie).

Interesse in een informatiebijeenkomst palliatieve zorg bij jou op de praktijk? Neem dan contact op met Jente Bosma van ZONH via j.bosma@zonh.nl.

Vragen?

Heb je algemene vragen over palliatieve zorg of proactieve zorg planning? Neem dan contact op met:

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl