Timo Broers over de toegevoegde waarde van een specialist ouderenzorg

5 minuten

Timo Broers

Interview met Timo Broers, specialist ouderengeneeskunde (SO) bij Evean.

In oktober 2021 is Timo Broers teruggekeerd bij Evean. Na een uitstap van enkele jaren elders, waarin hij de kaderopleiding 1e lijns ouderengeneeskunde heeft afgerond, start hij bij een vertrouwde organisatie in een nieuwe rol, waarin Timo zich gaat richten op consultatie en advies in de complexe ouderenzorg in de wijk.

Dit interview is geschreven door Evean.

Wat kan je als SO voor een huisarts betekenen?

“Vanuit mijn rol kan ik directe consultaties oppakken, en indien gewenst en voor specifieke gevallen aansluiten bij een MDO.” 

“Ook ben ik beschikbaar voor telefonisch overleg. U kunt mij inschakelen voor bijvoorbeeld complexe problematiek met betrekking tot patiënten met Parkinson, vraagstukken of en hoe een patiënt nog zelfstandig thuis kan wonen, of vraagstukken rondom de WZD.”

“Als schakel tussen de huisarts en de extramurale zorg die we als Evean bieden, heeft Evean een multidisciplinair team klaar staan dat ik kan inzetten om de patiënt goed en volledig in beeld te brengen. Zo kunnen we gezamenlijk een behandelplan opstellen.” 

Hoe werk je nu al samen met huisartsen?

“Met de huisartsen waarmee ik al samenwerk kijk ik steeds sámen naar waar de behoefte ligt. Soms betekent dat het draaien van een consult dagdeel op locatie. In andere gevallen sluit ik aan bij een MDO, of werken we toe naar vaste overlegmomenten om een goede samenwerking op te bouwen rondom onze patiënten.”

“Ik nodig huisartsen van harte uit om contact met mij op te nemen om samen te bepalen hoe we hier samen een passende invulling aan kunnen geven.”

Waar ben je blij mee, of trots op in jouw werk?

“Ik vind het belangrijk om kwaliteit van leven toe te kunnen voegen aan het leven van veel kwetsbare, oudere patiënten. Als ik kan zorgen dat zij zich gezien en gehoord voelen in de thuissituatie, en we samen kunnen onderzoeken hoe men nog fijn, veilig en verantwoord thuis kan blijven wonen. Maar ook als ik mijn advies kan geven in een zorgvraagstuk en op die manier zowel de patiënt verder kan helpen, maar ook de huisarts het gevoel kan geven dat iets losgelaten kan worden.”

Voorbeeld?

“Een voorbeeld van een positief verlopen consultatie is een huisbezoek dat ik aflegde bij een oudere, alleenwonende vrouw, met een gevorderd dementieel syndroom.

Daarbij was zij al jaren bekend met een depressie waarvoor zij 20mg citalopram gebruikte. Mevrouw was erg onrustig, met name in de nacht en dwaalde daarbij ook wel eens buitenshuis.

Voor chronische pijnklachten door polyartose en polyneuropathie, gebruikte mevrouw ook paracetamol en tramadol.

De vraagstelling van de huisarts was of het nog langer verantwoord was om thuis te blijven wonen. Zou een verhuizing naar een verpleeghuis niet beter passend zijn?

Zowel mevrouw als haar dochter (mantelzorger) zagen dit niet zitten. Na het in kaart brengen van de problematiek  is het gebruik van tramadol gestaakt, omdat dit bij ouderen vaak bijwerkingen geeft (onrust, verwardheid, asthenie). Dit is omgezet naar fentanyl transdermaal. Daarbij is de citalopram omgezet naar paroxetine, waarop de nachten van mevrouw veel rustiger verliepen.

Ook is een ergotherapeut ingeschakeld die in overleg met mevrouw en dochter (woonachtig in dezelfde straat) een spreekluisterverbinding heeft ingezet, zodat er makkelijk over en weer contact kan worden gelegd. Als gevolg van deze combinatie van interventies voelde mevrouw zich een stuk beter, is de druk op de mantelzorg verminderd en kon mevrouw nog een tijd lang veilig in haar eigen huis blijven wonen.”

Hoe kunnen huisartsen contact met je opnemen?

“Ik ben bereikbaar via tbroers@evean.nl op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Verwijzingen kunnen uiteraard via Zorgdomein worden toegestuurd.”

Meer weten over Ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl