Terugblik succesvolle DUO-dagen

4 minuten

De onderlinge betrokkenheid was voelbaar de afgelopen stormachtige donderdag en vrijdag in Noordwijk tijdens de jaarlijkse DUO-dagen. De DUO-dagen zijn een jaarlijks evenement dat het Dijklander Ziekenhuis samen met HWF en HZW organiseert voor medisch specialisten en huisartsen in de regio.

Er waren 120 aanwezigen: huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten uit de regio’s West-Friesland en Zaanstreek-Waterland.

Joost Vermeulen (Stafbestuurslid Dijklander Ziekenhuis): “De DUO-dagen, met een combinatie van een paar goede presentaties en voldoende tijd voor gezelligheid, vormen de perfecte gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. En dan bedoel ik niet alleen dat huisartsen, dokters in het Dijklander Ziekenhuis en de VVT-organisaties elkaar persoonlijk leren kennen, maar ook leren van elkaars problemen en behoeftes. Ik ben ervan overtuigd dat dat de samenwerking in de regio echt naar een hoger niveau tilt!”

Inzichten en tips van de DUO-dagen

Energie en werkgeluk

Bevlogenheid en betrokkenheid wordt in de zorg vaak als vanzelfsprekend gezien, meer dan in veel andere beroepsgroepen. In een sessie over bevlogenheid en betrokkenheid stimuleren voormeer energie en werkgeluk was comradship, oftewel collegialiteit en kameraadschap een van de thema’s. Comradship is een belangrijke succesfactor voor energie en werkgeluk. Hoe je comradship creëert? Zorg voor collega’s, neem tijd om met elkaar te praten. Kijk naar elkaarskwaliteiten en vier wat goed gaat. Ken je Positieve Incident Meldingen (PIM) al? Deze vorm wordt nog lang niet bij alle disciplines ingezet, maar wel bij de SEH in het Dijklander ziekenhuis. Het geven van complimenten is immers een succesvolle en waardevol middel.

Neem plaats op de kruk

Hoe kun je de verbinding tussen de eerste en tweede lijn te versterken? Het letterlijk op de krukzitten bij een collega van een andere lijn levert je een beter en vollediger beeld op. Voor deze mogelijkheid konden de aanwezigen zich dan ook aanmelden. Maar ook is er tijdens de DUO-dagen besproken dat sociale activiteiten en het organiseren van kennisoverdracht zorgt voor meer verbinding.

Transmurale werkafspraken

Onder andere de werkwijze bij een second opinion, verwijzen naar zelfstandig behandelcentrum en herhaalmedicatie werden besproken. Deze werkafspraken zijn het afgelopen jaar ontwikkeld naast de
werkafspraken die er al zijn.

Doen is de beste manier van denken

De Vrije denkers gaven een workshop over doen is de beste manier van denken’ om het ‘gat’ tussen denken en doen te verkleinen. Improviseer, doorbreek je vaste gewoontes en overtuigingen. Het ergste is namelijk niet dat je het niet weet, maar dat je zelf denkt het zeker te weten. Begin, onderzoek, vraag, struikel, faal en doorbreek al je routine. Een ding is zeker: ‘Wie meer fouten maakt die wint van de ander die minder fouten maakt’.