Succesvolle Online Ouderenzorg Nascholing

3 minuten

Op 3 februari was er de eerste Online Ouderenzorg Nascholing georganiseerd door HZW.

Grote opkomst

Na het versturen van de uitnodigingen hadden we binnen een dag al 40 aanmeldingen. Uiteindelijk waren er op de avond zelf 68 aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst was er veel betrokkenheid. Er was vol op gelegenheid ook om vragen te stellen. Daarnaast hebben we situaties besproken. Wat ging er goed en wat kon er beter?

Voorbeelden uit de praktijk

Zo vertelde een huisarts dat zij een echtpaar had waarbij de man allerlei lichamelijke klachten had en ondertussen ook dingen begon te vergeten. Echtgenote zat er al aardig doorheen en wist niet goed hoe zij om moest gaan met gedrag van haar man. Zij ervaarde het als zeer stressvol en belde meerdere keren per week de huisarts op. De kwaaltjes van de man waren goed te behandelen, maar elke keer belde de echtgenote toch weer op. De huisarts wist niet zo goed hoe met de situatie om te gaan en vroeg aan de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) of dit een situatie was om een SO bij te betrekken. Volmondige antwoord hierop was ja!

Specialist Ouderengeneeskunde aan het woord

Timo Broers vertelde verder hoe en wanneer je een SO kan inzetten. 

Coördinatiepunt & Aanmeldportaal ouderenzorg

Ook waren er veel vragen voor de coördinatiepunten / aanmeldportalen aan Janet Streefkerk en Martine Twisk. Er was wat ongenoegen van meerdere huisartsen dat ze aanmelden, maar dan toch nog het gevoel hebben niet geholpen te worden. Dat ze dan blijven zitten met een hulpbehoeftige patiënt. En dat is niet fijn. Hier zijn mooie gesprekken uit voortgekomen tijdens de scholing en beide geven aan dat als er klachten zijn ook bij hun te melden, zodat zij kunnen kijken wat er niet goed gaat in de procedure. 

Vervolg

Tijdens de scholing kwamen er gelijk andere onderwerpen naar boven waar veel meer vragen over waren en meer informatie over zouden willen hebben, zoals indicatie via WMO/WLZ en het nieuwe respijthuis in Wijdewormer.

Hier gaan we zeker gehoor aan geven.

Meer weten over Ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl