Stoptober komt er weer aan!

3 minuten

Jaarlijks sterven ongeveer 20.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken. Daarna is voor 1 van de 8 ziektegevallen de oorzaak terug te leiden naar roken. Roken is daarmee de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.

Wat is Stoptober?

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Het geheim van Stoptober zit hem in de positieve aanpak en de ondersteuning op diverse manieren. In de afgelopen jaren hebben meer dan 350.000 rokers bewezen dat Stoptober werkt.

Het aantal mensen dat een stoppoging in 2021 heeft gedaan is minder ten opzichte van voorgaande jaren. Mensen die willen stoppen met roken kunnen dit vaak niet alleen. Zij hebben hierbij advies en begeleiding nodig.

Stoppen met roken in Zaanstreek Waterland

In onze regio rookt ongeveer 1 op de 5 inwoners. Opvallend in de regio is dat er relatief veel jongeren rookten in 2021. Veel jongeren zijn in de coronatijd bovendien meer gaan roken.

Voor het stopaanbod in onze regio kun je kijken op de sociale kaart die door de GGD Zaanstreek-Waterland is gemaakt. Op deze website vind je ook een flyer, een praatdocument en tips over hoe het onderwerp bespreekbaar maken met je patiënt. Let op: het doorverwijzen van ketenzorgpatiënten kan samenloop veroorzaken. Indien deze stoppen-met-roken-zorg gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar, moet de patiënt uit de desbetreffende zorgketen(s) gehaald worden.

VIPLive inzetten voor Stoptober

Wist je dat via VIPLive een overzicht kan maken van het aantal rokende patiënten binnen de huisartsenpraktijk. Het moet dan wel geregistreerd staan in het HIS. Ook is het mogelijk om in het ketenzorgdashboard te zien hoeveel patiënten binnen de verschillende ketens roken.

Vragen over VIPLive?

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl