SOLK/ALK nascholing voor huisartsen

4 minuten

Carine den Boer huisarts

ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) is de nieuwe term voor SOLK. Deze term sluit beter aan bij de internationale richtlijnen en dekt de lading beter.

Daarnaast heeft SOLK vaak een negatief label bij patiënten. Alsof het tussen de oren zou zitten en hun lichamelijke klachten niet serieus genomen worden door zorgverleners.

“De brede aanpak is zo kenmerkend voor de huisartsenzorg. SOLK is eigenlijk helemaal niet iets nieuws.”

Carine den Boer, huisarts, geeft donderdag 7 april de nascholing SOLK/ALK voor huisartsen.

Wat heb je als deelnemer aan deze webinar?

“Het is een verdieping van theoretische kennis. We gaan in op verschillende verklaringsmodellen en hoe je deze kunt inzetten in de praktijk. We gaan ook zelf aan de slag door in tweetallen te oefenen met gesprekstechnieken. Hoe ga je van een gewoon consult over naar een breder consult? Je krijgt handvatten om SOLK beter uit te kunnen leggen aan jouw patiënt.”

Waar bestaat de nascholing uit?

“De avond is opgedeeld in 3 stukken. Allereerst het herkennen en erkennen van de lichamelijke klachten. Daarna gaan we in op de verschillende verklaringsmodellen. Hoe leg je het een patiënt uit? Ten slotte gaat een klein deel van de training over de behandeling. Hier staat vooral de samenwerking tussen zorgverleners centraal.”

Heb je alvast een praktische tip om met SOLK om te gaan?

“Betrek meteen de patiënt! Uit onderzoek blijkt dat huisartsen vaak al na een paar minuten weten of dit SOLK kan zijn. Helaas wordt dit niet vertelt aan de patiënt, noch wordt dit geregistreerd in het dossier. Te laat in het traject bespreken kan argwaan bij de patiënt opleveren. SOLK benoemen, en daar aan koppelen dat er ook een aanpak is, levert betere en persoonsgerichte zorg op.”

“De brede aanpak is zo kenmerkend voor de huisartsenzorg. SOLK is eigenlijk helemaal niet iets nieuws. Deze nascholing bekrachtigd dit.”

Reacties van huisartsen over de nascholing

Op donderdag 7 april geeft Carine den Boer de nascholing SOLK/ALK voor huisartsen. Deze nascholing is al eerder gegeven. Hieronder een aantal reacties.

“Ik vond dit een erg nuttige en vooral praktische scholing over SOLK. Ik heb dagelijks plezier van de geleerde handvatten in de praktijk. Verplicht scholing voor iedere huisarts!”
Stefan Post, huisarts in Purmerend

“Weer veel praktische tips. Goed en leuk om eens een andere metafoor te horen en uit te proberen. Mijn SOLK consulten zijn er leuker door geworden!”
Ellinore Tellegen, huisarts in Purmerend

“We zien allemaal wekelijks veel patiënten met ALK/SOLK op het spreekuur. We vinden ze als huisarts vaak lastig en soms frustrerend. Ze komen vaker. We verwijzen ze vaker en onnodig. Het kost meer moeite het gesprek soepel te laten lopen en de gesprekken eindigen vaak met (enige) ontevredenheid. De patiënten voelen zich vaak niet begrepen. We lopen vast met onze basis consultvoering. En nog veel meer…
Ik heb in deze cursus een aantal handvaten gekregen om anders met ALK/SOLK-patiënten om te gaan. Naast enige theorie (epidemiologie, SKEGS, verklaringsmodellen), ga je ook veel oefenen. Je leert een consult anders in te steken, andere vragen te stellen en ook oefen je met uitleg over bijvoorbeeld chronische pijn. Een aanrader voor iedereen! Ook voor de ervaren huisarts!”

Hanneke Verlinden, huisarts in Zaandam