Samira Kerki over de webinar: Geldzorgen in de Zaanse spreekkamer

5 minuten

“Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat een bewoner hulp vraagt bij zijn financiën.”

In samenwerking met het Sociaal Wijkteam Zaanstad (SWT) (Gemeente Zaanstad) organiseert HZW een webinar over de SWT diensten en de regelingen in de gemeente Zaanstad op dinsdag 22 november van 19.00-20.30 uur. De webinar wordt opgenomen, zodat belangstellenden deze terug kunnen kijken.

Samira Kerki werkt sinds 2016 bij het Sociaal Wijkteam in Zaandam als: sociaal werker met de expertise in schulddienstverlening en coördinator armoede. Samira is dagelijks bezig met het zoeken naar oplossingen voor wijkbewoners die in financiële problemen verkeren.

Wat doet het Sociaal Wijkteam (SWT)?

“Het Sociaal Wijkteam is er voor alle inwoners van gemeente Zaanstad. Inwoners kunnen terecht met vragen over onder andere; opvoeden, dagbesteding, mantelzorg, wonen, schulden en financiële problemen. Het Sociaal Wijkteam werkt in opdracht van gemeente Zaanstad en heeft een samenwerking met veel verschillende netwerkpartners.”

Wat doe jij als schuldhulpverlener/ sociaal werker

“Tijdens het eerste gesprek met een bewoner schets ik een beeld van de situatie en voeren we een keukentafelgesprek. Aan de hand van dit gesprek gaan we dieper in op de individuele situatie. Alle leefgebieden van de bewoner worden besproken, hierbij kun je denken aan: adl, financiën, huisvesting, maatschappelijke participatie enz. Bij het onderwerp ‘financiële problemen is het doel: achterhalen wat de oorzaak is van de financiële problemen. Daarna gaan we aan de slag met inzicht en overzicht creëren door een financieel overzicht te maken. Zodra er een overzicht is van de financiën, maak ik samen met de bewoner een plan om de situatie te stabiliseren en de zelfredzaamheid te vergroten. Het wijkteam kan ondersteunen bij het maken van: betalingsafspraken, aanvragen van bewindvoering/ budgetbeheer of een officieel schulddienstverleningstraject aanvragen.”

Wat voor situaties kom je in praktijk tegen?

“In de praktijk kom ik veel bewoners tegen met financiële problemen. Meestal duurt het een aantal jaar (gemiddeld vijf jaar) voordat een bewoner hulp vraagt bij zijn financiën. De wijkteams hebben een ‘papiermolen’ waar men terecht kan om samen met de medewerker de financiën door te nemen. Naast heel praktisch heeft de ‘papiermolen’ ook een signalerende functie; er wordt ondersteund op het gebied van voorliggende voorzieningen aanvragen en inzicht en overzicht creëren. Wanneer de problematiek complex blijkt te zijn wordt een bewoner aangemeld bij de intakers. Zij koppelen de persoon dan aan een vaste regisseur om verder ondersteuning te bieden waar nodig.”

Waarom blijven Geldzorgen en Schulden moeilijke onderwerpen?

“Er is vaak sprake van schaamte, waardoor bewoners niet snel aankloppen bij het Sociaal Wijkteam of een andere organisatie. Bij het regelen van de schulden/financiën is het heel erg belangrijk om te werken aan een vertrouwensband. Bewoners hebben vaak het gevoel dat ze de volledige controle kwijtraken over hun leven zodra ze hulp inschakelen. Voor een professional is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Er zijn vaak verschillende manieren om het gesprek aan te snijden. Een signaal voor een huisarts kan zijn dat een patiënt geen aanvullende verzekering heeft en bepaalde kosten niet vergoed krijgt. Dit kan een beginpunt zijn om een gesprek over armoede/ financiën bespreekbaar te maken.”

Voor welke ondersteuning kan er vanuit de huisartsenpraktijk worden verwezen naar het SWT in Zaanstad?

“Het Sociaal Wijkteam kan ondersteuning bieden op alle leefgebieden. Als de problematiek zodanig complex is, kunnen we bijvoorbeeld ook een Wmo-indicatie afgeven voor begeleiding.”

Hoe kan er worden verwezen naar het SWT als een patiënt geldzorgen of schulden heeft?

“Alle teams werken aan de hand van een postcodegebied. Elk wijkteam heeft een eigen e-mailadres waar aanvragen binnenkomen en verder behandeld worden door triagemedewerkers.

Op de website van het Sociaal Wijkteam zijn de contactgegevens van alle wijkteams te vinden.”

Terugblik webinar

Vragen?

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl