“Samen triëren is écht een interactieve scholing”

3 minuten

Huisarts Lotte Schöffer doet af en toe een regie dienst op de Huisartsenpost in Purmerend. Ze heeft onlangs de online scholing Samen triëren gevolgd en is enthousiast. In onderstaande interview vertelt zij over de scholing.

“Door alle interactie tussendoor had je niet het gevoel dat het een digitale scholing was”

Wat maakte deze scholing interactief?

“Meestal zijn digitale scholingen niet interactief. Je kunt dan tegelijkertijd de kinderen naar bed brengen of de broodtrommels klaar maken. Dat kan bij de scholing Samen triëren absoluut niet. Deze interactie maakte dat je je aandacht er goed bij moest houden.

Digitaal gingen we geregeld in tweetallen apart een opdracht uitvoeren of casuïstiek bespreken. We moesten bijvoorbeeld de rol van de ander aannemen. De triagist de rol van de huisarts en ik die van de triagist. Dat was heel leerzaam en levert ook meer begrip op voor elkaars werk.

Erg fijn hoe de scholing was opgezet. Door alle interactie tussendoor had je niet het gevoel dat het een digitale scholing was.”

Waarom had jij je opgegeven voor Samen triëren?

“Ik ben niet een hele ervaren regiearts. Nog veel is nieuw en soms wel een beetje spannend. Deze scholing helpt mij, maar is ook voor ervaren regieartsen heel nuttig.

Wat ik fijn vond was dat we ook gewezen werden op de gesprekskaart die ook op de Huisartsenpost ligt. Fijn dat je niet alles hoeft te onthouden, maar dat er een hulpmiddel is voor een goede overdracht tussen triagist en regiearts.”

Wil je ook Samen triëren?

Geef je snel op. Doordat de groep klein is zijn er beperkt aantal plekken.