Regioplan Zaanstreek-Waterland een feit

4 minuten

Samen de schouders onder de zorg en het welzijn van onze inwoners

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Het ministerie van VWS heeft hiervoor afspraken gemaakt met een groot aantal partijen in de zorg, onder meer de ziekenhuizen, huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Daarom maakten zorgpartijen en gemeenten samen het Regioplan Zaanstreek-Waterland.

Dit plan laat zien dat onder andere vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt bedreigend zijn voor een goede, toegankelijke en betaalbare zorg. De gemeenten hebben lokaal en regionaal een belangrijke taak het plan samen met Zilveren Kruis uit te voeren.

Harry Rotgans, Wethouder Zorg van de coördinerende gemeente Purmerend: ‘Een belangrijke stap naar passende ondersteuning en zorg voor inwoners van Zaanstreek-Waterland is gezet met dit regioplan. Alle betrokken partijen voelen de urgentie om dit plan uit te voeren. We zetten samen onze schouders onder deze grote opgaven. Dat doen we trouwens al jaren op verschillende thema’s zoals ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Maar we zullen nu wel moeten doorpakken. Denk ook aan samenwerken op preventie. Of schotten weghalen tussen de diverse zorgwetten zoals de Wmo, Wlz en ZvW. Zo houden we de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor elke inwoner in Zaanstreek-Waterland toegankelijk en werken we samen aan het betaalbaar houden van de zorg.’

Het regioplan van Zaanstreek-Waterland is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, welzijns- en sportorganisaties, en niet in de laatste plaats, de inwoners van onze regio.

Uitdagingen regio Zaanstreek-Waterland

Begin juli 2023 is het IZA regiobeeld van Zaanstreek-Waterland gepubliceerd. Het regiobeeld biedt inzicht in de sterke punten van de gezondheid en zorg in de regio, maar ook in de knelpunten en uitdagingen waarmee de regio te maken heeft. Op basis van het beeld is een aantal onderwerpen bepaald, dat in het regioplan concreet is uitgewerkt:

  • Ouder worden
  • Informele zorg en mantelzorg
  • Arbeidsmarkt
  • Mentale gezondheid, beschikbaarheid passende geestelijke gezondheidszorg en gezonde leefstijl
  • Gezond en gelukkig opgroeien

De vele organisaties in het domein van welzijn én zorg slaan de handen ineen om de komende jaren de gezondheid en zorg in de regio toegankelijk te houden. Samen met inwoners.

Vervolgstappen

De zorg- en welzijnspartners hebben afspraken gemaakt in het plan – tot en met 2026 – die vooral gericht zijn op het verstevigen van samenwerken en het integraal oppakken van concrete projecten.

Het plan is gericht op het realiseren van de ambitie: “Samen Leven voor een Zeven: zorgen voor gelijke kansen”. Antoinette Brandwijk, regiocoördinator Zilveren Kruis: ‘Met elkaar omarmen we deze ambitie. Het betekent dat we voor alle inwoners gelijke kansen willen creëren op gezonde levensjaren. En dat we streven naar kwalitatief goede en haalbare zorg voor iedereen. Als individu en als samenleving gaan we bouwen aan het verbeteren van de gezondheid en aan een duurzame, toekomstbestendige zorg in de regio. Voor nu, straks en later.’

Het regioplan is te vinden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl