PZP verslag delen met andere zorgverleners

3 minuten

Wist je al dat je het PZP verslag met toestemming van de patiënt kan delen met je zorgnetwerk? Andere betrokken zorgverleners zijn hierdoor ook op de hoogte van al eerder gemaakte afspraken rondom het levenseinde.

VIPLive account

Om het PZP verslag te delen met andere zorgverleners heeft de andere partij een VIPLive account nodig. Daarnaast moet de zorgverlener toegevoegd zijn aan het zorgnetwerk.

Heeft de zorgverlener nog geen VIPLive account? Dan dient de zorgverlener contact op te nemen met Calculus om een account aan te maken.

Met wie deel je het PZP verslag?

De huisarts bepaalt met toestemming van de patiënt met wie het PZP verslag gedeeld mag worden. Zo is het bijvoorbeeld weinig zinvol om het PZP verslag te delen met de fysio, maar de wijkverpleegkundige kan er wel baat bij hebben. Andere zorgverleners kunnen het PZP verslag raadplegen en handelen conform de gemaakte afspraken. Zij kunnen het PZP verslag nog niet wijzigen, mogelijk kan dit in de toekomst wel.

Handleiding – PZP verslag delen met zorgnetwerk

PDF bestand

Overdracht HAP buiten regio Zaanstreek Waterland

Door het registreren van het PZP verslag in VIPLive vindt automatisch de overdracht naar de HAP in onze regio plaats. Er vindt geen automatische overdracht plaats naar een HAP in Amsterdam of elders buiten de regio. Voorstel is dat je hiervoor het overdrachtsformulier in ZorgDomein gebruikt. Naast het registreren in VIPLive moet je dus een extra handeling verrichten voor de overdracht naar een andere Huisartsenpost.

Werkinstructie overdracht PZP versturen naar HAP Adam

PDF bestand

Inzicht PZP-populatie

De PZP-populatie die de huisarts ziet wordt steeds groter. De pagina ‘thema’s ACP’ in VIPLive biedt inzicht bij wie dit gesprek nog niet heeft plaatsgevonden of geüpdatet moet worden, zie hiervoor de  handleiding van VIPLive.

Vragen over PZP?

Voor algemene vragen over PZP kun je contact opnemen met:

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl