Paul Staps over zijn rol als Casemanager dementie

4 minuten

Paul Staps werkt al jaren als casemanager dementie bij het DOC team van Parnassia. In dit interview geeft Paul ons een kijkje in zijn functie als casemanager en vertelt hij hoe hij dit werk ervaart.

Het is van groot belang dat de aanmelding tijdig wordt gedaan om onnodig lijden en een te kort aan zorg te voorkomen.

Wat doet het DOC team eigenlijk?

“Het DOC team (dementie onderzoek en casemanagement) doet onderzoek naar beginnende geheugenklachten en dementie. Het behandelteam is multidisciplinair en bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, casemanager dementie en een GZ psycholoog. Daarnaast wordt er natuurlijk nauw samengewerkt met de huisartsen in de regio Zaanstreek Waterland. Door deze korte lijnen staat er een goed zorgteam rondom de cliënt.

We werken op verwijzing van de huisarts of specialist. Als er nog geen diagnose dementie is doet het DOC team onderzoek naar de geheugenklachten. Hierna wordt begeleiding door mij als casemanager geadviseerd. Het is voor ons van groot belang dat de aanmelding tijdig wordt gedaan om onnodig lijden en een te kort aan zorg te voorkomen.

Het DOC team vervolgd de behandeling alleen bij gecompliceerde situaties. Er zijn dan nog vaak meerdere disciplines betrokken. Als de hulpvraag minder complex is en er alleen begeleiding nodig is wordt de cliënt begeleidt door Evean en/of de Zorgcirkel (1e lijnszorg). Indien er een patiënt wordt aangemeld waarbij er al een diagnose dementie is, beschouwen wij dit als een zorgintake.”

Wat vind je leuk aan je werk?

“Mijn werk inspireert mij! Ik ontmoet allerlei mensen met hun eigen bijzondere geschiedenis en het geeft mij veel voldoening als het lukt om de juiste zorg in te zetten. Ik ervaar mijn werk ook als een grote verantwoording. Je gaat immers hulpverlening bieden aan een persoon en zijn of haar gezin wie hiervoor een heel zelfstandig leven heeft geleid. De patiënt is afhankelijk en kwetsbaar geworden. De dementie heeft ervoor gezorgd dat de controle op het leven is kwijt geraakt. Deze situaties vragen om vertrouwen en veiligheid bij de begeleiding. Als de klik en het vertrouwen er is wordt het wat makkelijker om samen nieuwe besluiten te nemen.

Als achteraf een betrokkene na een opname tegen mij zegt: ‘We zijn hier goed doorheen gekomen en jij hebt ons toen fijn geholpen’ doet dat toch best veel met me. Ik zie het als een voorrecht dat ik hierbij heb kunnen helpen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om de samenwerking met de huisarts te onderhouden en hen te informeren. Dit gebeurt soms via een MDO (multidisciplinair overleg) maar we proberen elkaar ook regelmatig op te zoeken, een zorgteam te vormen en te overleggen. Het is voor mij van belang dat deze samenwerking laagdrempelig is.”

Contact met het DOC team

DOC team Zaanstreek (Ouderenpsychiatrie)
Westzijde 120, 1506 EJ Zaandam
088 358 03 90

DOC-team Waterland (Ouderenpsychiatrie)
Waterlandplein 1, 1441 RP Purmerend
088 358 03 00

Vragen over ouderenzorg?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl