Paul Macco over naderend afscheid Raad van Commissarissen

4 minuten

Paul Macco, gepensioneerd huisarts, vertelt over zijn werk als lid van de Raad van Commissarissen van HZW en het naderende afscheid in september 2022.

“Ik zit nog een half jaar in de RvC. Tijd genoeg om een goede opvolger te vinden én in te werken.”

Wat doe je als Raad van Commissarissen?

“We hebben een adviserende en toezichthoudende rol. De RvC bestaat uit drie personen. Het hele jaar door hebben we onderling veel contact. Daarnaast is er ieder kwartaal overleg met het bestuur en de directie, maar er is ook overleg met de OR. Tevens heb ik, in mijn rol als medisch inhoudelijk RvC lid, ook veel contact met de kwaliteits- en klachtenfunctionsaris.”

“Het is zeker geen erebaantje waarbij je niks hoeft te doen. Het kost tijd, maar je krijgt er ook enorm veel voor terug. De RvC is een belangrijk onderdeel in het geheel. Het is mooi om te zien dat HZW steeds meer gaat samenwerken en dat de eigen expertise binnen de organisatie blijft groeien. Ook de verschillende commissies waarbij huisartsen betrokken zijn is goed voor het beleid.”

Wat vind je leuk aan het werk?

“Er is enorm veel know how! In de RvC heeft ieder zijn eigen expertise. Ik zit er vanuit medisch inhoudelijk gebied bij, maar juridisch en financieel zijn ook vertegenwoordigd. Je leert enorm veel van elkaar.”   

Wie zie jij als ideale opvolger?

“Een huisarts met praktijkervaring, een netwerk en natuurlijk tijd om dit te doen. Het mooiste zou zijn iemand die 8 jaar (twee periodes) kan aanblijven. Het voordeel als iemand aan het einde van zijn loopbaan zit is dat je neutraler kunt toetsen doordat er geen eigen belangen zijn. Dit is echter geen vereiste. Overigens, vanwege die belangen, is een RvC lid nooit een praktijkhouder in de regio Zaanstreek Waterland.”

Waar ben je trots op?

“Samen met heel veel enthousiaste mensen hebben we heel veel bereikt. Ik ben ontzettend trots dat SEZ nu ook onderdeel is van dezelfde organisatie. De ketenzorg ondersteuning ligt nu ook beleidsmatig bij de huisartsen. Dit is goed voor de toekomst!”

Afscheidnemen van de RvC

“Door de corona-maatregelen hebben we veel gezoomd, maar afscheid nemen op die manier voelt raar. Geen echt samen zijn en elkaar in de ogen kunnen aankijken. Hedwig Loeffen (juridisch RvC lid) heeft helaas net afscheid genomen. Via ZOOM hebben we naar elkaar gezwaaid en dat was het dan na al die tijd. Dat voelt een beetje leeg en raar.”

“Als ik 10 jaar jonger was zou ik het zo nog 10 jaar doen. Ik zit nog een half jaar in de RvC. Tijd genoeg om een goede opvolger te vinden én in te werken.”

Vragen over of voor de Raad van Commissarissen?

Marieke Kat

Directie- en bestuurssecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl