Patiëntervaringsonderzoek (PREM) afgerond

3 minuten

In de maanden mei en juni heeft het patiëntervaringsonderzoek plaats gevonden onder ketenzorgpatiënten in de regio Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland.

Ondanks een hectisch (Covid) jaar hebben 60 van de 130 bij HZW aangesloten huisartsenpraktijken deelgenomen. In totaal zijn meer dan 18.100 uitnodigingen aan de ketenzorgpatiënten verstuurd. Uiteindelijk hebben 3.185 patiënten de vragenlijst geheel ingevuld. 

De resultaten sluiten mooi aan op het thema persoonsgerichte zorg (Toekomstbestendige huisartsenzorg met Positieve Gezondheid). Zo zien we bijvoorbeeld dat patiënten het fijn vinden als hun zorgverlener interesse heeft in hun persoonlijke situatie.

Ook zijn vele complimenten en tips gegeven door de patiënten. Een selectie hiervan en alle andere resultaten zijn hier terug te lezen in het Regiorapport.

Resultaten regiorapport

Wat gaat goed en wat kan beter? Wat vindt de patiënt belangrijk? Een van de resultaten van de patiëntervaringsmeting (PREM) in de eerstelijns chronische zorg is dat patiënten hun zorgverlener met gemiddeld een 8.4 beoordelen!

Patiënten zijn vooral tevreden over:

  • De zorgverlener legt begrijpelijke uit; 95,3% Ja- ik vertrouw mijn zorgverlener; 93,9% Ja
  • Ik weet waar ik terecht kan met vragen; 92,7% Ja
  • Ik kan mijn vragen aan de zorgverlener stellen; 89,7% Ja

Het minst hoog scoren:

  • Mijn zorgverlener heeft interesse in mijn persoonlijke situatie, bijvoorbeeld in mijn gezin of in mijn problemen; 72,5% Ja
  • Ik bespreek samen met mijn zorgverlener hoe ik aan mijn gezondheid wil werken; 72,2% Ja
  • Met de hulp van mijn zorgverlener ga ik beter om met mijn ziekte; 72,0% Ja
  • Slechts 34,1% leest het zorgplan. De redenen om het niet te lezen zijn: ik denk dat ik geen zorgplan heb (40,6%) en ik weet niet wat een zorgplan is (36,3%).

HZW SEZ – PREM 2021

PDF bestand

Rapportages per praktijk

Alle huisartsenpraktijken die hebben deelgenomen, ontvangen van ons een praktijkrapportage. Hierin staat de (non)respons van de praktijk en informatie over de deelnemende patiënten: demografie, oordeel over de eigen gezondheid, de algemene tevredenheid, complimenten, tips en per zorgonderdeel specifieke resultaten van de PREM Chronische Zorg vragenlijst. Naast dat het rapport een goed beeld geeft hoe patiënten de eigen praktijk zien, kan dit rapport ook gebruikt worden voor de NHG-praktijkaccreditatie.

Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl