Palliatieve Zorg – update zomer 2022

5 minuten

Doel Commissie Palliatieve Zorg

Goede palliatieve zorg die aansluit op de wensen en behoeften van palliatieve patiënten is belangrijk.

Tijdens de hele palliatieve fase voert de huisarts gesprekken met de patiënt en mantelzorgers/familie over de behandeling en het levenseinde.

Deelnemers commissie

De volgende huisartsen nemen deel aan deze commissie:

 • Roos Daan
 • Pieter Knibbe
 • Rinske Lankhorst
 • Tony den Hollander

Namens HZW sluit Cindy Groot aan bij de Commissie Palliatieve Zorg.

Waar is de commissie nu mee bezig?

Advance Care Planning (ACP) of Proactieve zorgplanning (PZP)

De mogelijkheid voor individuen om persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, deze te bespreken met naasten en zorgverleners en deze vast te leggen en zo nodig te herzien.

ACP valt inhoudelijk in twee delen uiteen:

 • Behandelgrenzen (Reanimatie, Beademing, IC, Antibiotica, Bloedtransfusie)- Acuut
 • Behandelwensen (Thuis overlijden, Levensverlengende behandeling óf pijnverlichtend, etc) – Electief

Het ACP-proces kent grofweg drie fases:

 1. Vastleggen van behandelaanwijzingen en –wensen
 2. Wijzigen van behandelaanwijzingen en –wensen
 3. Volgen van behandelaanwijzingen en -wensen

Het ACP formulier

De commissie heeft de opdracht om een uniform ACP formulier uit te werken in samenwerking met het Regioplatform.

Rinske Lankhorst kaderarts palliatieve zorg
Rinske Lankhorst

Toelichting Rinske Lankhorst:

“Hoe mooi zou het zijn als in onze regio medewerkers vanuit eerste en tweede lijn, thuiszorg en de meldkamer ambulance toegang hebben tot informatie over wensen en grenzen rond het levenseinde van een patiënt. Dit geeft bijvoorbeeld duidelijkheid over het wel of niet insturen naar het ziekenhuis.

Vanuit de commissie palliatieve zorg en commissie ouderen wordt meegewerkt aan het ontwikkelen van een gestandaardiseerd formulier voor het gesprek hierover. Dus over Advance Care Planning (= Proactieve Zorg Planning). De verschillende disciplines zouden niet alleen dit moeten kunnen inzien maar ook aanvullen.”

Planning

 • Het ACP formulier wordt op dit moment op inhoud in focusgroepen besproken.
 • Na de zomer zijn de gesprekken van de focusgroepen gereed.
 • Het resultaat zal dan besproken worden met het Regioplatform en ook voorgelegd worden aan de ALV.

Waarschijnlijk gaan huisartsen als eerste met het ACP formulier aan de slag. Er lopen gesprekken met de verzekeraar over een betaaltitel voor de gesprekken.

Scholing ACP

Als het ACP formulier gereed is, zullen er live en online trainingen aangeboden worden voor de huisarts met zijn/haar praktijkondersteuner(s).

Vragen over palliatieve zorg 

Pieter Knibbe en Rinske Lankhorst zijn beschikbaar voor vragen over palliatieve zorg en het sparren over je palliatieve patiënt.

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl
Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl

Voor algemene vragen over palliatieve zorg kun je terecht bij Cindy Groot.

Cindy Groot

Projectleider Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl