Over jassen en theatervoorstellingen

5 minuten

In gesprek met Ageeth Nolet over Positieve Gezondheid

In de regio Zaanstreek Waterland zijn we vanuit Toekomstbestendige Huisartsenzorg vanaf 2021 aan de slag gegaan met meer persoonsgerichte zorg door middel van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. In deze serie interviews laten we een paar mensen aan het woord die bezig zijn met de implementatie van Positieve Gezondheid in onze regio.

We trappen af met Ageeth Nolet, projectcoördinator Positieve Gezondheid.

Wat houdt jouw werk als projectcoördinator Positieve Gezondheid in?

“Sinds de zomer van 2022 ben ik projectcoördinator Positieve Gezondheid bij HZW. Dat betekent dat ik het eerste aanspreekpunt ben bij vragen en suggesties over, en ondersteuning bij Positieve Gezondheid. Dat kan zowel op praktijkniveau, als op wijk- of regionaal niveau. Ik ben aanwezig bij de trainingen die door ons gegeven worden. Je kunt met mij ook van gedachten wisselen of vragen stellen over Positieve Gezondheid. Zo is er een praktijkondersteuner geweest die haar eindopdracht specifiek op Positieve Gezondheid bij ouderen toespitste. Ik heb een heel fijn gesprek met haar daarover gehad.”

Wat betekent Positieve Gezondheid voor jou?

“Het is een jas die mij past en lekker zit. We weten allemaal dat de rol van zorgverlener aan het veranderen is. Meer gericht op de mens, minder op het protocol. Het maakt mij niet zoveel uit op welke manier de huisarts en de POH persoonsgerichte zorg toepassen of welke tool zij daarvoor kiezen, áls het maar toegepast wordt. De persoon aan de andere kant van de tafel is zoveel meer dan alleen de ziekte die hij of zij onder de leden heeft.

Ik weet uit ervaring dat veel zorgverleners al heel persoonsgericht aan het werk zijn. Ze stellen oplossingsgerichte vragen, leveren zorg op maat. Het leuke van Positieve Gezondheid en het invullen van het spinnenweb is, vind ik, dat de patiënt zelf ziet hoe het er in zijn of haar leven voor staat. Het is ook heel subjectief. Er is geen goed of slecht. Misschien dat het spinnenweb er volgende maand heel anders uitziet.

Met de vraag ‘wat valt u op’ of ‘waar wilt u het over hebben’ is een mooi gesprek mogelijk over wat belangrijk en betekenisvol is voor de patiënt. De patiënt houdt dan zelf de regie over wat en waar de veranderingen zouden kunnen zitten. De motivatie om veranderingen in te zetten is dan veel groter. Ik heb patiënten gesproken die het heerlijk vonden om eens over een andere kant van zichzelf te spreken en niet alleen maar over de ziekte. Ze ervaren het andere gesprek als heel positief.”

Hoe zie je Positieve Gezondheid in de toekomst?

“Het liefste zou ik zien dat het gedachtegoed als het ware in het DNA van onze zorgverleners zit. Ik ben er van overtuigd dat je met Zorg op Maat en Positieve Gezondheid echt het verschil kunt maken: de werkdruk wordt uiteindelijk lager voor de medewerkers van de huisartsenpraktijk en het werkplezier alsmaar hoger. En niet geheel onbelangrijk: de patiënt wordt met Positieve Gezondheid meer aan het roer gezet van zijn eigen gezondheid en kwaliteit van leven.”

Wat vind jij van de theatervoorstelling Dromen Vangen?

“Natuurlijk heb ik de voorstelling ook zelf gezien! Ik wil graag weten wat ik in huis haal voor iedereen. En ik ben super enthousiast! De voorstelling was zo ontzettend informatief, grappig, hilarisch en betrokken. Ik kwam ogen en oren ogen te kort om alles goed te kunnen zien en horen. Er gebeurde zo veel op het toneel! Tussen de scènes door wordt het publiek actief betrokken bij wat er op het toneel gebeurt en reageren de acteurs op wat er vanuit het publiek komt. Het is zó leerzaam. En tegelijkertijd zo herkenbaar voor iedereen; of je nu treinconducteur bent, of moeder, of zorgverlener.

Ik zou het echt heel leuk vinden om iedereen te verwelkomen in het theater. Al was het maar om de jas van Positieve Gezondheid eens te passen. Hoe voelt dat nou? Maar ook om als huisarts of praktijkondersteuner te verbinden met de samenwerkende partijen in jouw wijk. Maar ja … er zijn maar een beperkt aantal zitplaatsen. Dat is wel jammer hoor!”

Wat wil je als laatste nog zeggen?

“Goede vraag! Ik gebruik de term “patiënt” heel vaak, maar ik geloof niet dat dat helemaal past binnen Positieve Gezondheid. Patiënt refereert eigenlijk alleen aan ziek-zijn, terwijl er nog zo veel meer speelt. Maar bij gebrek aan beter, heb ik het toch maar zo gelaten. Suggesties over een andere term die de lading in ons werkveld dekt zijn welkom!”

Vragen?

Ageeth Nolet

Projectcoördinator Positieve Gezondheid 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl