Ouderenzorg, hoe zit het ook alweer met declareren?

2 minuten

Deze vraag krijgen wij regelmatig en dus zetten we alle informatie duidelijk voor je op een rijtje. De financiering van de ouderenzorg gaat als volgt:

Vergoeding voor 28% van de 75-plussers

De huisartsenpraktijk krijgt een vergoeding voor 28% van de 75-plussers. Deze vergoeding is bedoeld voor de organisatie van het netwerk en voor de indirect patiëntgebonden tijd die voortkomt uit de samenwerking en uitvoering van het zorgprogramma, zoals overleg en uitwerking van interventies.

NB deze prestatie wordt via de HZW gecontracteerd.

POH-S rekentool

De POH declareert géén consulten voor de ouderenzorg, dus ook niet voor vervolgconsulten over bijvoorbeeld valpreventie. Vergoeding voor de consulten van de POH gaat op basis van het aantal ouderen in de praktijk via de POH-S rekentool. M&I Verrichtingen, zoals MMSE en doppleronderzoek, mogen wél gedeclareerd worden door de POH.

Consulten huisarts en doktersassistent

De huisarts en doktersassistenten declareren alle consulten en M&I verrichtingen voor de ouderenzorg zoals een gesprek en adviezen over vallen, incontinentie, polyfarmacie etc..

Maakt de praktijk gebruik van de nieuwe POH-S financiering*? Dan mag de POH alles wat buiten de ketenzorg gedaan wordt declareren. Dat betekent voor ouderenzorg dat je voor medische inhoudelijke contacten een consult/visite mag declareren.

* sinds 2022 aangeboden wordt door Zilveren Kruis.


Let op: Dit is gebaseerd op het inkoopbeleid 2022-2023. Voor 2024 gelden straks nieuwe voorwaarden.

Vragen?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl