Osteoporosezorg in Zaanstreek Waterland

6 minuten

Maandag 13 mei vond de scholing over osteoporosezorg (fractuurpreventie) plaats op het HZW kantoor. De scholing is een initiatief van het ZMC, het Dijklander Ziekenhuis en HZW om medische inhoudelijke kennis te delen, awareness bij de huisartsenpraktijken te creëren en het zorgproces te optimaliseren door transmurale samenwerking.

De sprekers vonden het erg leuk om de scholing te geven, vooral omdat de deelnemers (huisartsen, POH’s en verpleegkundigen) zo betrokken en enthousiast waren.

Suggesties RTA osteoporose

Er zijn door de deelnemers veel goede suggesties gedaan voor de nog te realiseren RTA osteoporose. Bijvoorbeeld over een goede overdracht van tweede naar eerste lijn, de mogelijkheid van ondersteuning van andere disciplines (zoals SALT of apotheek) bij het borgen van de zorg, het belang van deskundigheidsbevordering en een adequate financiering. We hebben alle opmerkingen uitgewerkt en nemen deze mee bij het overleg over de RTA.

Meedenken?

Graag zouden we nog 1 of 2 huisartsen van de regio Waterland hebben die inhoudelijk mee willen denken over de RTA osteoporose. Als je daarin geïnteresseerd bent graag melden bij Janneke Koehoorn (j.koehoorn@hzwhuisartsenzorg.nl) of Cindy Groot (c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl).

‘Ik vond de scholing heel nuttig en interessant. Jammer dat er zo weinig huisartsen waren. Hopelijk kan de scholing nog een keer georganiseerd worden.’

Monique Petra, huisarts, huisartsenpraktijk Van de Sande

Scholing terugkijken

Als je wilt kan je de bijeenkomst terugkijken! De scholing is opgenomen en opgesplitst per spreker.

In onderstaande video (6 minuten) legt Janneke Koehoorn (Huisarts en Medisch adviseur HZW) uit waarom we deze scholing doen én vind je een kennistoets.

Diagnostiek Osteoporose en fractuurpreventie / Erik-Jan Verburg (36 min)

 • Is Osteoporose een ziekte?
 • Multidisciplinaire richtlijn
 • Identificatie personen aanvullend onderzoek fractuurrisico
 • Dexa-scan
 • Wervelfracturen
 • Meting osteoporose
 • Risicoscore

Medicamenteuze therapie en lange termijnstrategie / Boris Kanen (41 min)

 • Primum non nocere
 • Indicatiestelling medicatie fractuurpreventie  
 • Starten medicatie voor fractuurpreventie
 • Strategieën tijdens behandeling en op lange termijn

Leefstijl en valpreventie / Rhea Roelen en Annemarie Schuitemaker (26 min)

 • Leefstijladviezen
 • Bewegen
 • Calciumintake
 • Vitamine D
 • Valrisico
 • Voorlichting medicatie en follow up

Osteoporosevereniging / Thea Zaal (19 min)

 • Onderzoek
 • Aanknopingspunten in het gesprek
 • Aanbevelingen enquête 2023
 • Te weinig beweging
 • Filmpje ervaring osteoporosepatiënt

Organisatie van zorg / Janneke Koehoorn (6 min)

 • Resumé
 • Input taakverdeling
 • RTA osteoporose
 • Afsluiting

Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl