OPEN update oktober 2022

4 minuten

Het is alweer even geleden dat er een OPEN-update was. Dit betekent niet dat er in de tussentijd niets gebeurd is.

Er is achter de schermen hard gewerkt aan het steeds betrouwbaarder maken van online inzage via de PGO. Ook voeren we een PGO-ervaringstest uit met 10 patiënten uit onze regio. En er zijn inmiddels twee nieuwe MedMij-gegevensdiensten beschikbaar: eAfspraken en Zelfmetingen.

PGO-ervaringstest

In elke regio in Nederland worden PGO-ervaringstesten uitgevoerd als onderdeel van het OPEN-programma. De uitkomsten van deze ervaringstesten hebben tot doel om de PGO-leveranciers te helpen hun PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) te verbeteren.

In Zaanstreek-Waterland heeft huisartsenpraktijk Van de Sande zich bereid getoond hieraan mee te werken. Tien van haar patiënten zullen twee PGO’s testen: Quli en Spreekuur.nl. De verwachting is dat we begin december de resultaten met jullie kunnen delen van de PGO-ervaringstest.

Nieuwe MedMij-gegevensdiensten: eAfspraken en Zelfmetingen

Afgelopen week zijn er twee nieuwe MedMij-gegevensdiensten in productie genomen:

eAfspraken

Met de eAfspraken-gegevensdienst kunnen patiënten via hun PGO zien op welke datum/tijd zij een consultafspraak hebben. Het is (nog) niet mogelijk om met deze gegevensdienst via het PGO afspraken te maken, in tegenstelling tot de patiëntenportalen MijnGezondheid.Net en UwZorgOnline.

Zelfmetingen

Patiënten kunnen, in afstemming met de huisarts/POH, zelfmetingen invoeren in hun PGO. Deze metingen komen vervolgens in het Postvak van het HIS voor verwerking. Je kunt er voor kiezen om de meting aan het dossier van de patiënt toe te voegen of dat juist niet te doen. De volgende zelfmetingen kunnen door een patiënt ingevoerd worden:

  • Bloeddruk
  • Hartfrequentie
  • Lichaamslengte
  • Lichaamsgewicht
  • Lichaamstemperatuur
  • O2 saturatie
  • Glucose

De DienstVerlenerZorgAanbieder (DVZA) die de online inzage mogelijk maakt in het HIS, draagt ook zorg voor het functioneren van deze twee nieuwe gegevensdiensten. Velen van jullie hebben inmiddels bericht ontvangen om akkoord te gaan met het activeren van deze gegevensdiensten.

Helaas rekent HINQ (de DVZA voor Medicom-praktijken) hiervoor extra kosten (€ 60,- per jaar).

Compensatie kosten DVZA

Eerder hebben we jullie bericht dat het ministerie van VWS overwoog om de gemaakte en te maken kosten voor DVZA-aansluitingen te vergoeden. Inmiddels is het besluit genomen dat deze kosten gecompenseerd zullen worden.

De opdracht is nu bij stichting LEGIO neergelegd om uit te werken hoe deze compensatie in de praktijk zal plaatsvinden. De extra kosten die HINQ nu rekent zullen uiteindelijk ook gecompenseerd worden.

Graag vragen we jullie nog even geduld te hebben totdat de regeling klaar is.

Vragen over OPEN?

Bas Bomer

Projectmanager regionale digitalisering 075-2010221 b.bomer@hzwhuisartsenzorg.nl

Ageeth Nolet

Praktijk Coördinator 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl