OPEN update april 2022

3 minuten

Het is even een tijdje stil geweest vanuit het OPEN project. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is in de afgelopen maanden. We nemen jullie graag mee in de ontwikkelingen en tijdslijnen.

De stand van zaken m.b.t. PGO’s

In eerdere berichten vroegen we jullie om de communicatie over PGO’s aan jullie patiënten nog even uit te stellen. De reden was dat de PGO’s technisch gezien nog te veel problemen opleverden. Denk hierbij aan gegevens die slechts gedeeltelijk overkwamen in het PGO of dat het ophalen helemaal niet lukte. Dit zou leiden tot veel vragen van patiënten die (onterecht) aan de praktijk gesteld zouden worden.

Inmiddels is het merendeel van de technische problemen opgelost. Wat resteert zijn enkele puntjes op de i. De stichting MedMij heeft geleerd van dit moeizame kwalificatie- en testproces. Ze hebben hun procedures aangescherpt en uitgebreid, zodat toekomstige nieuwe functionaliteiten sneller en kwalitatief beter in productie genomen kunnen worden.

Tijdslijnen – OPEN programma

PeriodeOnderdeel
April 2022 tot oktober 2022Praktijkervaring opdoen met PGO’s door ervaringstests
Oktober 2022 (verwacht)Landelijke communicatie over PGO’s aan inwoners
Oktober – december 2022Regionale communicatie over PGO’s via lokale bladen en praktijken

Daarnaast worden de nieuwe PGO-functionaliteiten ‘Vragenlijsten’ en ‘Zelfmeetgegevens’ ontwikkeld en getest in 2022. Sommige PGO-leveranciers doen hier inmiddels de eerste tests mee.

Ervaringstesten – Testpraktijk gezocht

Landelijk komen we nu in de fase dat we de eerste ervaringen op kunnen gaan doen met PGO’s. Als onderdeel daarvan starten we regionaal binnenkort met een ervaringstest bij één Medicom-praktijk en één ProMedico-praktijk met elk 10 patiënten. Het doel van deze ervaringstest is om met patiënten de gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde van het PGO te evalueren.

Afgezien van het werven van patiënten die aan dit ervaringsonderzoek mee willen doen, zijn de inspanningen aan de kant van de praktijk beperkt tot 2 à 3 keer een webinar bijwonen. Wij zoeken hiervoor nog een Medicom-praktijk en een ProMedico-praktijk.

Help je mee testen?

Landelijke en regionale communicatie

Zoals het er nu naar uitziet, gaat de landelijke communicatie in het najaar van start. Regionaal pakken we de communicatie samen met het Dijklander Ziekenhuis, De Zorgcirkel en het Zaans Medisch Centrum op. We brengen jullie tijdig op de hoogte wanneer dit gaat spelen. In die fase zullen we ook de praktijken van communicatiematerialen over PGO’s voorzien.

Meer weten? Aanmelden als testpraktijk?

Bas Bomer

Projectmanager regionale digitalisering 075-2010221 b.bomer@hzwhuisartsenzorg.nl

Ageeth Nolet

Praktijk Coördinator 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl