Ontzorgen van de mantelzorger

4 minuten

Als mantelzorger geef je langdurig zorg, vaak naast je eigen gezin, werk en/of opleiding. Je krijgt te maken met allerlei regels en instanties.

Overbelasting ligt op de loer. Gelukkig is er hulp!

De scholing mantelzorg en respijtzorg van 26 juni jl. ging over het ontzorgen van de mantelzorger. Voor de deelnemers hadden Mariëlle de Porto en Donna Bakker, praktijkconsulenten ouderenzorg, in samenwerking met de sprekers een divers programma samengesteld.

De aandachtsfunctionarissen Sophia van der Muts en Lisette Kramer (SWT Zaanstad) brachten naar voren dat de aandacht in de meeste gevallen gaat naar de zorgvrager en niet of nauwelijks naar de mantelzorger. Vaak vragen zij pas om hulp als het water tot de lippen komt. De sociale wijkteams kunnen hen begeleiden, doorverwijzen, ondersteunen en informeren, bijv. over vervangende zorg.

Voorkómen van overbelasting

Een prachtig voorbeeld van vervangende zorg of respijtzorg is Het Buitenhuis in Wijdewormer. “Een plek waar mantelzorgers/gasten, af en toe, met een goed gevoel, de zorg uit handen kunnen geven,” vertelt projectleider Marjoleine van den Broek. Het Buitenhuis is breed en laagdrempelig toegankelijk met als belangrijkste motief het ontlasten van de mantelzorger.

Daarna was het woord aan Janneke van der Leijden van Amstel van Home Instead: een thuisservice ter ondersteuning van het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van senioren en gericht op welzijn. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke verzorging en metgezelschap. Uiteraard zijn zij ook in te zetten ter vervanging of extra ondersteuning van de mantelzorger.

Katinka Ronde, mantelzorgregisseur bij de gemeente Purmerend, vertelde tenslotte het e.e.a. over het hoe en waarom van haar unieke functie en waarvoor zij en haar team kunnen worden ingezet. Katinka benoemde onder andere de emotionele en praktische ondersteuning. Daarnaast zijn ze expertise centrum, wegwijzer en sparring partner voor professionals.

Ondersteuning op tijd inzetten

Verschillende mogelijkheden dus voor iedereen die zorgt voor een naaste. Een schone taak voor ons om zorgvragers en hun mantelzorgers hierop te wijzen. En dan liefst zo vroeg mogelijk in het proces, zodat ondersteuning op tijd kan worden ingezet om overbelasting (met alle gevolgen van dien) te voorkomen!

De avond werd afgesloten met een interactieve Kahoot quiz. Deze is gewonnen door Wendy Bakker van Huisartsenpraktijk de Zaan.

Handig

De Toolkit Mantelzorg van het LHV geeft informatie en een concreet stappenplan met verschillende instrumenten voor de ondersteuning van mantelzorgers. In deze toolkit staat:

  • Wat is mantelzorg?
  • Hoe herken je een mantelzorger?
  • Hoe signaleer en voorkom je overbelasting?
  • Inclusief stappenplan, websites, tips en tools

Vragen over ouderenzorg?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl