Ondersteuning huisvesting en praktijkstart

2 minuten

Al langere tijd zien we een trend waarbij steeds meer huisartspraktijken gesloten zijn voor nieuwe patiënten. In de hele regio is al meer dan 50% van de praktijken gesloten en in sommige gebieden is al meer dan 70% van de huisartsenpraktijken dicht voor nieuwe patiënten.

Met de komst van de coördinator huisvesting en 0-praktijken doet HZW een eerste stap om dit te veranderen. We onderzoeken onder andere meerdere initiatieven om bestaande huisartsenpraktijken weer open te zetten voor nieuwe patiënten, zoals het project ‘de patiënt dichter bij de huisarts’, waarbij we patiënten willen gaan motiveren een huisarts dichtbij huis te kiezen. Maar de belangrijkste oplossing is de start van meer nieuwe huisartspraktijken in de regio.

Hiervoor zijn 2 zaken belangrijk: huisvesting en huisartsen. HZW heeft de toekomstige huisvestingsbehoefte van de leden onder de aandacht gebracht bij de gemeente, woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars en zorginstellingen. Er is inmiddels met alle gemeenten intensief contact en we werken aan een structuur om toekomstige huisvesting voor huisartsen en andere eerstelijnszorgbedrijven te verbeteren. Het contact met alle partijen om zo vroeg mogelijk geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in de huisvesting begint zijn vruchten af te werpen. Er is inmiddels een lijst met potentiële locaties voor huisartsenpraktijken en/of gezondheidscentra en de lijst groeit. Met dit groeiend aantal beschikbare locaties voor huisartsenpraktijken gaan we nu onze pijlen richten op de startende huisarts.

De komende periode ligt de focus daarom op waarnemers en HIDHA’s. Door deze groep samen te brengen verzamelen we informatie over wat zij nodig hebben om in onze regio een huisartsenpraktijk te starten. Hiervoor organiseren we een reeks informatieavonden, bieden we overzichten en checklijsten aan en zorgen we voor korte lijnen zodat geïnteresseerde huisartsen direct geholpen worden.  

Heb jij als (waarnemend) huisarts interesse in het starten van een eigen praktijk of ben je praktijkhoudend huisarts en zoek je een nieuwe of betere locatie, meld je dan bij onze coördinator huisvesting en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio.

Sander van den Akker

Coördinator huisvesting & nul-praktijken 06-45837976 s.vandenakker@hzwhuisartsenzorg.nl