Nieuw telefoonnummer Forensische Geneeskunde Noord West Nederland

3 minuten

Forensische Geneeskunde gaat met een gezamenlijke meldkamer werken. Dit betekent dat als je een forensisch arts nodig hebt, je kan bellen met het (nieuwe) telefoonnummer (24/7 bereikbaar): 020 – 555 5555.

De GGD-en Hollands Noorden, Amsterdam, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland verstevigen de samenwerking op het gebied van forensische geneeskunde. Samen zullen zij per 1 maart 2023 in de regio Noord West Nederland de forensisch geneeskundige taken oppakken. Daardoor kunnen zij de kwaliteit en continuïteit van de forensische geneeskunde in de regio borgen.

Wat doet een forensisch arts?

Hoe vaak wordt een forensisch arts ingeschakeld?

Cijfers 2022 regio Zaanstreek Waterland

RedenAantal
Collegiaal overleg overig2
Collegiaal overleg overlijden73
Euthanasie179
Lijkschouw40
Melding dood minderjarige1

Annelies Boer, Beleidsadviseur forensische geneeskunde: “Huisartsen kunnen ons altijd bellen voor overleg als ze een vraag hebben over een overlijden van een patiënt.

Daarnaast proberen onze artsen zo veel als mogelijk de huisarts te achterhalen bij een lijkschouw, om zo de huisarts van het overlijden te informeren.

Voor de euthanasie zijn wij bezig om het toezenden van de documenten via Zorgdomein te laten verlopen. Het zou dan voor de huisartsen mogelijk worden om de documenten digitaal te versturen naar de GGD, zodat de documenten niet meer geprint hoeft te worden.”

Vragen?

Als je een administratieve vraag hebt dan kun je contact opnemen met het FG secretariaat: ForGen@ggd.amsterdam.nl.

Als je een forensisch arts nodig hebt, je kan bellen met het (nieuwe) telefoonnummer (24/7 bereikbaar): 020 – 555 5555.