Mentaal Gezondheidscentrum in Purmerend – update maart 2024

5 minuten

Zoals opgenomen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) willen we met de komst van een Mentaal Gezondheidscentrum mensen met mentale klachten sneller leiden naar de juiste zorg.

Om dit te doen werken Parnassia Groep, Clup Welzijn, Gemeente Purmerend en HZW intensief samen aan het Mentaal Gezondheidscentrum.

Jaap Meijer, coördinator voor HZW voor het Mentaal Gezondheidscentrum: “Dit project is ontstaan aan de Transfer Tafel GGZ. Hieraan zitten HZW, de zorgverzekeraar, de gemeentes Zaanstad en Purmerend en een groot aantal GGZ aanbieders tezamen. Parnassia is in dit project de regievoerder namens alle GGZ aanbieders. In eerste instantie lag de focus van de transfertafel op wachtlijstbemiddeling.

Ondertussen is de samenwerking geëvolueerd en zijn we gezamenlijk aan het kijken hoe we de wachtlijsten kunnen verkorten.”

“Meer begrip voor elkaars situatie en knelpunten zorgt voor goede samenwerking.”

Verbindende schakel

“Ik heb verbinden altijd leuk gevonden. Letterlijk, want ik ben ooit begonnen als verpleegkundige.

En later als netwerkmanager van het Zaans Medisch Centrum. Het overbruggen van de verschillen vind ik uitdagend. Elkaar beter begrijpen om daarna ook zelf beter begrepen te worden. 

Als je naar de patiëntreis kijkt gaat deze dwars door alle domeinen. Samenwerken over de domeinen heen is daarom belangrijker dan ooit!”

Wat is het Mentaal Gezondheidscentrum?

“In het Mentaal Gezondheidscentrum werken verschillende zorgprofessionals van het medisch- en sociaal domein en ervaringsdeskundigen samen. We vormen om de patiënt een steunend netwerk. Samen maken we een actieplan op maat.

Op dit moment is het Mentaal Gezondheidscentrumnog geen fysieke plek.”

Bij 1/3 van de verwezen patiënten is de GGZ behoefte lager is dan ingeschat door verwijzer.

Cijfers eerste evaluatie pilot

“GGZ is complex en de behandeling veelal stoornis-gerelateerd ingericht. In het Mentaal Gezondheidscentrum wordt gekeken naar de klachten van een persoon en waar hij het meest last van heeft en niet naar de stoornis. Positieve Gezondheid is daarbij een belangrijke pijler.

Het Verkennend Gesprek

“In het Mentaal Gezondheidscentrum starten we nog voordat er een intake plaatsvindt, met een Verkennend Gesprek. Bij de pilot in Purmerend wordt het verkennend gesprek alleen nog door een speciaal daarvoor opgeleide GGZ medewerker/psycholoog van Parnassia gedaan. Op termijn zullen hierbij professionals uit het sociale domein en/of ervaringsdeskundigheid betrokken worden. Uitgangspunten in het Verkennend Gesprek zijn herstelgericht werken, Positieve Gezondheid en netwerkzorg.

We onderzoeken wat de gewenste te bereiken doelen van een patiënt zijn, wat hij hier zelf in kan betekenen en wie het beste kan helpen binnen of buiten de GGZ. 

Na het gesprek stelt de behandelaar samen met de patiënt een actieplan op. De huisarts ontvangt dit plan ook. Dit actieplan kan inhouden dat een behandeling binnen de GGZ gewenst is maar ook dat andere vormen van hulp en ondersteuning worden aangeboden.”

Nieuwsgierig?

Kom 11 april naar de workshop over het Mentaal Gezondheidscentrum.

Graag brengen wij je tijdens deze workshop op de hoogte van de eerste resultaten van de pilot, nemen je mee in de plannen voor de komende tijd en is er de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen.  

Vragen?

Jaap Meijer

Coördinator Mentaal Gezondheidscentrum 075 20 10 221 j.meijjer@hzwhuisartsenzorg.nl