Meer fraude met diploma’s en VOG’s in zorg

2 minuten

De krapte in de arbeidsmarkt zorgt voor aanvullende uitdagingen.

“We vertrouwen er bijna blind op dat bemiddelingsbureaus hun zzp’ers goed controleren,” vertelt Annet Butter-Duits, HR-adviseur.

“Helaas is dat niet altijd het geval. Het is belangrijk dat, ook bij een krappe arbeidsmarkt, alle medewerkers gescreend worden op correcte diploma’s, certificaten, registraties etc. Als zorginstelling ben je verplicht om het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers te onderzoeken. Hier vallen ook zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden onder.”

Hoe kun je dit controleren?

Sollicitanten kunnen de echtheid van een diploma aantonen met een uittreksel van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en werkgevers kunnen vervolgens een digitaal uittreksel controleren.

Ook kunnen werkgevers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de Dienst Justis controleren op echtheid. Op de website van Dienst Justis staat aan welke kenmerken het moet voldoen.

Verder kunnen werkgevers registers nagaan, zoals het BIG-register.

Daarnaast kun je natuurlijk referenties opvragen bij eerdere werkgevers van de sollicitant.

Extra tip vanuit de praktijk

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van week 12 kregen wij een e-mail met een tip van Barbara Jonk, (doktersassistente/praktijkmanager).

“Registratie bij KABIZ start met een controle van echtheid van het diploma. Maar wat nog veel mooier is dat via KABIZ ook zichtbaar is welke actuele scholing er gevolgd is. Daarbij is herregistratie elke 5 jaar van toepassing. Dus 2 vliegen in 1 klap.”

Alleen zorgprofessionals die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldo​en aan ​​​de kwaliteitseisen op het g​eb​ied van ​​w​erkervaring en deskundigheid staan hier vermeld in het kwaliteitsregister van KABIZ.​​​

Vragen?

Annet Butter-Duits

HR-adviseur 075-2010221 solliciteren@hzwhuisartsenzorg.nl