Levensvragen en Palliatieve Zorg

5 minuten

Huisarts Rinske Lankhorst is sinds 2021 kaderarts palliatieve zorg in de regio Zaanstreek Waterland.  

“Als iemand niet meer beter wordt, kun je nog steeds veel voor hem of haar betekenen.”

“Het verlichten van klachten is belangrijk, maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld ‘wat geeft jouw leven zin’, ‘waar vind je steun’. Het meelopen en meedenken met de patiënt en zijn naasten in deze fase van het leven is een prachtige uitdaging.” 

Doorverwijzen naar een geestelijk begeleider 

“In gesprek met een patiënt kom je soms op een punt waarbij je als huisarts niet de juiste ‘tools’ hebt of gewoonweg onvoldoende tijd. Levensvragen zoals: Hoe is het dat je afscheid moet nemen? Wat vind je belangrijk?”

Rinske benadrukt: “Een gesprek met een geestelijk verzorger hoeft niet over religie en levensovertuiging te gaan. Het is er voor alle palliatieve patiënten die worstelen met zingeving.  

Er is een overlap met het werk van een psycholoog, maar je kunt patiënten wijzen op de mogelijkheid van contact met een geestelijk verzorger van Stichting Questio. Dat kan soms wat laagdrempeliger zijn.  

Als huisarts wil ik dat mijn patiënt de beste zorg krijgt. Het is prettig als ik voor bepaalde problemen iemand anders in kan schakelen. De patiënt krijgt zo optimale zorg.” 

Casuïstiek besprekingen Zaanstreek Waterland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland houdt driemaal per jaar een casuïstiek bespreking over een actueel thema. Bij de afgelopen bijeenkomst was Rinske gesprekleider.  

“Het mooie van het Netwerk is dat hier alle partijen samen komen; huisarts, POH, hospice, VVT, ziekenhuis etc. Na aanleiding van een casus gaan we in gesprek met elkaar.  

Door elkaar beter te begrijpen kun je beter samen werken! 

We bespreken welke dilemma’s er waren. Kon er iets anders? Doordat je direct met elkaar aan tafel de casus evalueert leer je elkaar beter kennen. Je kunt jouw zorg alleen goed afstemmen als je weet wat de ander doet én welke bevoegdheden er zijn. Het is interessant om met andere disciplines informatie uit te wisselen over palliatieve zorg.  

Iedereen die met palliatieve zorg te maken heeft kan zich aanmelden voor deze bijeenkomsten.”

De eerst volgende casuïstiek bespreking is dinsdag 19 maart (accreditatie voor huisartsen).

Palliatieve consultatie 

Is er een palliatief probleem? Heb je behoefte om te sparren over een patiënt? Neem dan contact op met de kaderartsen Palliatieve Zorg. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis. 

Contactgegevens kaderartsen 

Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl  

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl  

Algemene vragen over Palliatieve Zorg? 

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl