Jeugdteam Zaanstad biedt huisartsen een POH jeugd en gezin

7 minuten

Op 8 november 2022 was er een informatiebijeenkomst voor huisartsen in Zaanstad over het verbeteren van de samenwerking met Jeugdteam Zaanstad en mogelijkheid voor inzet van een POH Jeugd. 

Goed terugkoppelen vanuit het Jeugdteam naar de huisartsen, contactpersonen voor de huisartsen en de mogelijkheid om een POH jeugd en gezin te krijgen: dat waren de kernthema’s van de avond. We spreken na afloop met de projectleider van het Jeugdteam, Theo Schut.

Video van de bijeenkomst

We hebben de presentatie (35 minuten) opgenomen.

Er zijn 13 huisartsen en meerdere Jeugdteammedewerkers geïnterviewd over de samenwerking. Wat is de uitkomst?

“Kort gezegd: het beeld over en weer was niet bepaald positief. Huisartsen weten niet goed wat het Jeugdteam kan en waar het voor staat. Het Jeugdteam koppelt te weinig terug naar de huisarts, het wordt ervaren als een black box. Huisartsen weten ook niet altijd dat het Jeugdteam de opdracht heeft om de héle situatie van een gezin te bekijken, en niet alleen de specifieke klachten van de jeugdigen.

Medewerkers van het Jeugdteam vinden de verwijzingen van de huisartsen vaak te summier (“Gaarne diagnostiek ADHD”), te sturend, en contacten met huisartsen zijn lastig: ze zijn moeilijk bereikbaar.”

“Duidelijke wens om beter samen te werken en elkaar te leren kennen”

Wat zijn de wensen van de huisartsen en Jeugdteammedewerkers?

“Gelukkig is er over en weer wel de heel duidelijke wens om beter samen te werken en elkaar te leren kennen. Vanuit die gedachte hebben we plannen gemaakt: Alle Jeugdteams zorgen voor vaste contactpersonen voor de huisartsen die elkaar makkelijk kunnen vinden, even kunnen sparren, vragen beantwoorden, etc. Daarnaast is het aanmeldformulier op de website vereenvoudigd. En dit najaar zal de huisarts via VIPlive makkelijker kunnen verwijzen (en verwijsinformatie automatisch terugkoppelen naar het HIS). Ook het Jeugdteam kan dan via VIPLive een terugkoppeling geven aan de huisarts, snel en AVG-proof.

Tevens gaan we starten met het bieden van de hulp door middel van een POH jeugd en gezin. Een aantal huisartsenpraktijken heeft zich al gelijk opgegeven tijdens de bijeenkomst dus we zijn zeer tevreden.”

Wat kan een POH jeugd en gezin voor de huisarts en de patiënt betekenen?

“Elders in het land zijn goede ervaringen opgedaan met het werken met een POH jeugd en gezin, een expert op het gebied van jeugd- en gezinsproblematiek. Die fungeert als sparring partner voor de huisarts, kan consultatie en advies bieden, kan gezinnen snel spreken, waar nodig kortdurende begeleiding bieden, en de urgentie van de zorg inschatten (triage).

In Zaanstad is ervoor gekozen dat ervaren medewerkers van het Jeugdteam worden ‘uitgeleend’ aan de huisartsenpraktijken voor deze POH rol. De POH kent ook de verwijsroutes naar andere voorzieningen. De ervaringen elders in het land (zoals in Purmerend maar ook in tal van andere gemeenten) laten zien dat dit z’n vruchten afwerpt.”

Werkt de POH jeugd en gezin vanuit een huisartsenpraktijk of elders?

“Liefst vanuit de huisartsenpraktijk, maar niet elke praktijk heeft daarvoor de (letterlijke) ruimte. In die gevallen kunnen we andere oplossingen vinden, zoals werken vanuit een andere praktijk die wel ruimte heeft, of vanuit werkplekken bij het Jeugdteam of Centrum Jong. Dat gaan we in nauwe overleg met de betreffende huisartsenpraktijken bekijken.”

Wat zijn de jeugdvoorzieningen in Zaanstad?

“Dit zijn alle organisaties die hulp, advies en zorgondersteuning bieden van 0 tot 18 (23) jaar. Er is veel, alleen niet altijd even overzichtelijk, zeker niet voor een huisarts die te maken heeft met patiënten van 0 tot 100 jaar. De POH jeugd en gezin kent de wijk en de laagdrempelige voorzieningen even goed als de specialistische jeugdzorg. Samen met HZW hebben wij ter ondersteuning een informatiekaart gemaakt inclusief website verwijzingen naar de juiste organisaties.

Infographic jeugdvoorzieningen Zaanstad (februari 2023)

PDF bestand

Hoe kun je jouw praktijk aanmelden voor de samenwerking met een POH Jeugd en Gezin?

“Huisartsen kunnen zich aanmelden bij mij via een interesse-formulier. De eerste praktijken hebben zich al aangemeld. We gaan het rustig opbouwen en leren van de ervaringen. Zodra meer huisartsen zich aanmelden zullen we in afstemming starten met de tweede lichting praktijken.”

“Een POH-Jeugd kan echt een aanwinst zijn voor ons huisartsen. We kunnen er door ontzorgd worden”

Reacties aanwezigen

Maaike Rietbergen, huisarts en voorzitter GGZ commissie: “Theo heeft heel transparant vertelt hoe de situatie was tijdens zijn onderzoek tussen huisarts en Jeugdteam. Hopelijk komt daar snel verbetering in met het vaste aanspreekpunt wat de Jeugdteams bieden aan de huisarts. Verder vind ik dat het aanbod van een POH-Jeugd echt een aanwinst kan zijn voor ons huisartsen. We kunnen er door ontzorgd worden.”

Robert Walpot, huisarts en lid GGZ commissie: “Met verbetering in de samenwerking en het inzetten van POH jeugd en gezin vanuit de jeugdteams gaan we komen tot betere zorgverlening naar jeugd in brede zin.”

Vragen over de GGZ jeugd en gezin?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Schut (projectleider Jeugdteam) via 06 – 24894706 of theoschut@xs4all.nl.

Vragen over wijkgerichtwerken in Zaanstad?

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl