Jaarverslag 2023 – Samen vooruit

3 minuten

In 2023 zijn er positieve geluiden om meer samen te werken en om iedereen gelijke kansen te bieden. In Zaanstreek Waterland zijn we ervan overtuigd dat niet iedere inwoner dezelfde behoefte of vraag heeft, dat betekent dat we iedereen passende zorg willen geven. Dat is een behoorlijke omslag in het denken en doen. De zorg staat nog steeds extreem onder druk: de vraag is groot en het aanbod niet groot genoeg om goed te kunnen antwoorden op elke vraag zoals we gewend waren.

Door personeelskrapte en een toenemende vraag van de verschillende stakeholders is het nodig om de zorg anders in te richten. In 2022 hebben we, met de huisartsen, een koers ingeslagen om samen projecten op te gaan zetten voor de vraagstukken die op ons afkomen. De huisartsen willen graag zo goed mogelijk zorg blijven leveren aan de patiënten waar ze verantwoordelijk voor zijn, ook op de Huisartsenposten. Om de huisartsen daarbij te helpen gaat HZW in gesprek met huisartsen, andere zorgaanbieders, welzijn en gemeenten om de zorgvragen beter op elkaar af te stemmen.

Management Team van HZW

V.l.n.r.: Stèphanie Voorsluijs, Erik
Schoofs, Anneke Passant, Marjolein
Boots, Immie Boomgaardt, Derk
Runhaar en Simone Swartsenburg.

Belangrijke vraag is en blijft: Hoe zorgen we voor voldoende tijd voor de patiënt, terwijl de tijd niet meer wordt en het aantal patiënten met hulpvragen stijgt?

HZW gaat samen met de huisartsen en andere zorgverleners de weg belopen om de zorg en sociaal domein beter in elkaar vlechten.

In 2023 zijn een aantal projecten gestart, zoals in ons jaarverslag is te lezen, zoals de PZP gesprekken in de huisartsenpraktijk en de nieuwe manier van roosteren voor huisartsen.

In 2024 zetten we onze koers door en werken met elkaar aan het toegankelijk houden van de huisartsenzorg in onze mooie regio.

Download hier het jaarverslag

Jaarverslag 2023

PDF bestand

Vragen?

Marieke Kat

Directie- en bestuurssecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl