Jaarverslag 2022 – een jaar van samen doen

4 minuten

Het jaar 2022 is alweer voorbij.

Een roerig jaar van verschillende demonstraties en acties. Een jaar waarin op veel plekken kenbaar gemaakt werd dat het zo niet verder kan gaan.

Een jaar van toename van vluchtelingen. Mensen die hun land moeten verlaten omdat het niet veilig is of omdat er geen goede toekomst meer mogelijk is.

Een jaar waarbij stabiliteit wordt beperkt door personeelskrapte. Er wordt meer aangeboden en gevraagd dan dat er geproduceerd kan worden. De zorg staat extreem onder druk: de vraag is groot en het aanbod niet groot genoeg om goed te kunnen antwoorden op elke vraag.

Management Team van HZW

V.l.n.r.: Stèphanie Voorsluijs, Erik
Schoofs, Anneke Passant, Marjolein
Boots, Immie Boomgaardt, Derk
Runhaar en Simone Swartsenburg.

In 2022 hebben we als HZW, met de huisartsen, een koers ingeslagen om samen projecten op te gaan zetten voor de vraagstukken die op ons af komen. De huisartsen willen graag zo goed mogelijk zorg blijven leveren aan de patiënten waar ze verantwoordelijk voor zijn. Om de huisartsen daarbij te helpen gaan we in gesprek met huisartsen en andere zorgaanbieders om de zorg meer op elkaar af te stemmen.

Hoe vind je nu de juiste verwijsplek in je wijk of net daarbuiten? Hoe kun je zo prettig mogelijk je werk doen? Hoe leveren we zorg op maat en welke gegevens en analyse hebben we dan nodig om inzicht te krijgen in welk effect onze werkwijze heeft? Hoe kunnen we voor de huisartsen afspraken maken met andere zorgaanbieders in de eerste lijn, de apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten over goede zorgpaden? Wanneer is er echt een specialist in het ziekenhuisnodig en hoe stemt de huisarts dit goed af met de specialist? Hoe zorgen we voor meer tijd voor de patiënt, terwijl de tijd niet meer wordt en het aantal patiënten met hulpvragen wel?

HZW gaat samen met de huisartsen en andere zorgverleners de weg belopen om de zorg en sociaal domein beter in elkaar vlechten. In 2022 waren we vooral aan het zoeken naar de juiste gezamenlijke koers. In 2023 gaan de projecten die volgen uit de koers steeds meer hun beslag krijgen.

Download hier het jaarverslag

Jaarverslag 2022

PDF bestand

Vragen?

Marieke Kat

Directie- en bestuurssecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl