Jaarverslag 2021 – een jaar van volhouden

3 minuten

Jaarverslag 2021

PDF bestand

Net als 2020 was 2021 een bijzonder jaar. De maatschappij werd beïnvloed door de effecten en beperkingen van Covid-19, maar er waren ook enorm veel ontwikkelingen.

In april was het gewenste samengaan van alle huisartsenorganisaties in Zaanstreek Waterland een feit. Een wens die al in 2013 voor het eerst werd uitgesproken. Eind 2021 zijn we fysiek samen gegaan in één kantoor. Ook de afdelingen en onderliggende systemen zijn samen gegaan. Dit versterkt de positie van de huisartsen in de regio.

De inzet van het crisisteam is ook in 2021 wederom zeer nodig. Persoonlijk vond ik het een zware ervaring, maar ik had de samenwerking met deze groep nooit willen missen. Samen wisten we elkaar te helpen naar de keuzes die we gemaakt hebben. Iedereen heeft gedaan wat er mogelijk was.

Zowel de HZW HAP als de HZW SEZ kunnen het boekjaar 2021 met een positief financieel resultaat afsluiten. Voor de HAP geldt dat er na 2021 voor het eerst in het bestaan een positieve RAK in de jaarrekening genoteerd is.

Op dit moment zijn wij samen met huisartsen aan het onderzoeken hoe we praktijken het beste kunnen ondersteunen in de komende jaren. Op verschillende niveaus (regio, wijk en praktijk) maar ook voor verschillende thema’s zoals ouderenzorg, wijkcoördinatie, digitaliseringsplannen en toekomstbestendige huisartsenzorg.

Vorig jaar werd het ook steeds duidelijker zichtbaar dat er een voorlopig onomkeerbaar capaciteitsprobleem aan het ontstaan is. De druk op huisartsenpraktijken, HAP en zorgorganisaties blijft toenemen. Maar ook in andere domeinen is er onvoldoende personeel om de gewenste kwaliteit te bieden. Er is een grotere vraag dan dat er beantwoord kan worden.

De vraag voor het komende jaar ligt in hoe we de zorg goed kunnen blijven bieden waar het nodig is. Wens en realistisch aanbod dienen meer bij elkaar te komen. De zorg samen zo organiseren dat de zorgverlener plezier in zijn werk heeft.

De zorg is een mooi vak!

Erik Schoofs, directeur

Download hier het jaarverslag

Jaarverslag 2021

PDF bestand

Vragen?

Marieke Kat

Directie- en bestuurssecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl