Interesse om samen de dokter van morgen op te leiden?

4 minuten

In het coschap huisartsgeneeskunde maken de coassistenten kennis met de volle breedte van de huisartspraktijk.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de bijna-basisarts verliefd wordt op het huisartsenvak

Het coschap is een mooie gelegenheid om deze jonge dokters te inspireren en te enthousiasmeren voor het vak: voor het coschap overweegt 30% van de studenten huisarts te worden, na het coschap is dat 70%!

Het vernieuwde coschap UvA-AMC

Er gaat dit academisch jaar het een en ander veranderen rond het coschap Huisartsgeneeskunde. In september 2021 is de herziene UvA-master Geneeskunde “Epicurus” van start gegaan. Het coschap Huisartsgeneeskunde zit bijna aan het einde van het coschappenprogramma. In mei 2023 komt de eerste groep van 24 coassistenten aan bij het volledig vernieuwde coschap Huisartsgeneeskunde. Belangrijke wijzigingen t.o.v. het ‘oude’ coschap:

  1. De duur van het coschap wordt verlengd van 5 naar 9 weken.
  2. Het beoordelen met cijfers op papier verandert in digitale narratieve feedback en beoordeling (scholingen, informatiemateriaal en e-learnings voorhanden).

Financiële vergoeding en capaciteitsafspraak UvA-AMC

Om dit ook financieel aantrekkelijk te maken, worden meerjarenafspraken aangemoedigd. Het voordeel voor de coassistentopleider is een hogere vergoeding.

Met contract met de verplichting voor een periode van 3 jaar minimaal de begeleiding van 1 of meerdere coassistenten per jaar op je te nemen, gelden de volgende ruimere financiële weekvergoedingen:

  • 1 coassistent per jaar, per week € 137,50 vergoeding; per coschap van 9 weken € 1.237,50.
  • 2 of meer coassistenten per jaar, waarvoor het UvA-AMC per week € 200,- vergoedt; per coschap van 9 weken € 1.800,-.

Het huidige tarief is € 125,- per week per coassistent en dat blijft zo zonder contract.

Stages

Plaatsing van een coassistent in de huisartsenpraktijk gebeurt door loting.

De coassistent is fulltime in de praktijk aanwezig. Bepaalde dagen/dagdelen kun je de coassistent laten invullen (je faciliteert) met het laten meelopen met een andere discipline in de eerste lijn:

  • Intern: bij de assistente(s), bv. ½ dag aan de telefoon (onder supervisie assistente), POH-S (DM, COPD, CVRM, ouderen) (actieve rol, onder supervisie), POH-GGZ (meekijken).
  • Extern: apotheek, fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck, ambulance, maatschappelijk werk, wijkverpleging (bv. het GVT-team), consultatiebureau arts, verloskundige, podotherapeut, diëtiste, specialist ouderengeneeskunde.

Meer weten over het coschap en aanmelden?

Het coschap huisartsgeneeskunde is een verplicht coschap van 6 weken (VU) of 9 weken (UvA-AMC).

Wist je dat:

  • Voor het coschap 30% van de studenten overweegt huisarts te worden en na het coschap 70%?
  • Huisartsen die opleiden het meest tevreden zijn over hun werk?
  • Je een passende financiële vergoeding en accreditatiepunten ontvangt?

Neem contact op met Anna Kreuger of Jacqueline Mondeel, Relatiebeheer & Planning bij UvA-AMC Coschap Huisartsgeneeskundecoschaphuisartsgeneeskunde@amc.uva.nl of 020 566 4614.

Neem contact op met Margo Pronk of Stephanie Tjon Ajong, Relatiebeheer & Planning bij VU Coschap Huisartsgeneeskunde: cohagvumc@amsterdamumc.nl of 020 4448244.