Interdisciplinair behandelteam in de wijk mogelijk vanuit ZVW financiering (GZSP)

5 minuten

GZSP staat voor breder ingezette zorg voor specifieke patiëntengroepen. Samen met De Zorgcirkel kijken wij hoe we dit gaan vorm geven. 

Uit de praktijk: inzet gedragswetenschapper bij 87-jarige vrouw

Liesbeth Vos, huisarts: “Het gaat om een 87-jarige vrouw uit mijn praktijk. Ze is een zeer eigengereide dame, die nog zelfstandig in een appartement woont. Ze vindt het moeilijk om te gaan met het verlies van haar zelfstandigheid. Daarnaast is ze vaak aan het piekeren over de ruzies met haar dochter die ze niet meer ziet.

Ik heb via Zorgdomein een gedragswetenschapper ingeschakeld. Ze is een paar keer bij mevrouw thuis geweest. Naast een gesprek beoordeelt ze ook zijdelings het geheugen en geeft mevrouw handvaten hoe om te gaan met de soms sombere gevoelens. Er is een goede klik met als resultaat dat mevrouw zich weer wat beter voelt.”

Wat is Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)?

GZSP staat voor Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen.

Het gaat om behandeling voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek (een opstapeling van lichamelijke, psychische, cognitieve en/of sociale beperkingen). Het betreft een multidisciplinaire aanpak (somatisch, psychisch en/of gedragsmatig),  individueel of in een groep.

Doel van deze aanpak is: herstel of leren van vaardigheden, stabiliseren van functioneren, en leren omgaan met. Ook de mantelzorg wordt bij de behandeling thuis betrokken.

De huisarts kan altijd contact opnemen met de specialist ouderengeneeskunde (SO) voor een gericht overleg (consult). Maar de specialist ouderengeneeskunde kan ook – op verwijzing van de huisarts – als regiebehandelaar diagnostiek (multidisciplinair, geriatrisch assessment) uitvoeren. En de SO kan (mede) regie voeren op het behandelplan voor de patiënt thuis.  Hij kan bijvoorbeeld het interdisciplinaire behandelteam, bestaande uit basisarts/Verpleegkundig specialist,  psycholoog en paramedici inzetten. 

Dementie zorg is een complexe zorg die helemaal ingebed is door middel van de Geheugenpoli en  Casemanagement, fijn dat er nu ruimte is voor andere complexe zorgvragen, die multidisciplinair bekeken kan worden.

Groepsbehandelingen

Naast individuele behandeling bij mensen thuis gaat de Zorgcirkel in 2022 ook groepsbehandeling voor kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld Parkinson) aanbieden.

Het interdisciplinaire behandelteam in de wijk kan de patiënt en mantelzorgers ondersteunen, ook kan er bijvoorbeeld dagbesteding aangevraagd worden.

Dit kan naast bestaande geriatrische netwerken plaatsvinden. Dus als er al een Parkinson fysiotherapeut betrokken is, blijft die betrokken. Het voordeel van het integrale behandelteam ten opzichte van de inzet van monodisciplinaire 1e lijn paramedici is dat de VVT kennis van kwetsbare ouderen met een complexiteit aan aandoeningen nu samenhangend wordt ingezet voor thuiswonende ouderen.

Gedrag

Naast verwijzingen / consultaanvragen aan de SO kun je als huisarts nu ook verwijzen naar een gedragswetenschapper/GZ Psycholoog, voor een gericht overleg, consult of functionele diagnostiek en uitvoering op het multidisciplinaire behandelplan

Financiering

De GZSP valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dus ook dat een bezoek aan de geheugenpoli, consulten van de SO of GZ-psycholoog, of inzetten van het behandelteam in de wijk van het eigen risico van de patiënt af gaat.

De Zorgcirkel stelt een behandelplan plan op, evalueert en sluit af als  het behandeldoel bereikt is. Zo nodig afschakelen naar 1e lijns enkelvoudige behandeling of bijschakelen naar zwaardere zorgvraag wat meer binnen de WLZ past.

Contact met SO

Neem contact op met de Zorgcirkel (Afsprakenbureau/Behandelsecretariaat, telefoonnummer 088 5599100.) Ook als je twijfelt of je een SO, Psycholoog of een behandelaren in de wijk nodig hebt kun je contact opnemen.

Of doe een verwijzing via Zorgdomein.

De verwijzingen via Zorgdomein gaan als volgt:

Gedragswetenschapper of psycholoog
Bij paramedische zorg > overige zorgvragen paramedische zorg OF GGZ > ouderen

Consult specialist ouderengeneeskunde
Bij medisch specialistische zorg > specialisme ouderengeneeskunde

Geheugenpoli
Bij verpleging, verzorging & thuiszorg > overige vragen verpleging & verzorging OF medisch specialistische zorg > geriatrie > geheugenstoornis/dementie OF GGZ > ouderen > cognitieve problemen (o.a. dementie).

FACT
medisch specialistisch zorg > geriatrie OF GGZ > volwassenen en ouderen OF verpleging, verzorging & thuiszorg > complexe gezondheidsproblemen

Meer weten over Ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl