Hulp bij geldproblemen door de Gemeente Purmerend

6 minuten

Door o.a. de energiecrisis steekt armoede meer dan ooit de kop op. Pien Huijgens, wijkcoördinator in Purmerend en Beemster, ging daarover in gesprek met Loïs van Walsem, preventie adviseur bij de gemeente Purmerend.

“Als er vermoedens zijn dan kun je de patiënt verwijzen naar het Sociaal Wijkteam.”

Wat biedt de Gemeente op het gebied van schuldhulp en hulp bij geldproblemen?

“Er is een gratis open inloopspreekuur in het gemeentehuis. Wij gaan in gesprek over de financiële situatie en bekijken wat er aan financiële problemen gedaan kan worden. Dit kan op verschillende manieren:

  • Budgetbeheer (tijdelijk beheer over de financiën met budgetplan)
  • Budgetcoaching (leren goed om te gaan met geld en zaken op orde te stellen) Er is een folder over budgetcoaching beschikbaar.
  • Verwijzen naar hulpverleners (in samenwerking met het Sociaal Wijkteam, Clup Welzijn)
  • Schuldregeling

Wij willen uiteraard voorkomen dat mensen schulden krijgen. Want geldzorgen komen niet alleen. Het veroorzaakt stress, gezondheidsklachten en het heeft effect op iedereen in het gezin zoals slechte schoolresultaten van de kinderen of problemen op het werk. Geldzorgen kunnen snel groter
worden als je niets doet. En het kan iedereen overkomen. Soms is het niet eens je eigen schuld.”

Preventie

“We zetten in op vroeg signalering. Hierin werken we samen met Clup Welzijn, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, etc. De gemeente ontvangt een signaal als er achterstanden ontstaan in de vaste lasten. Samen met onze samenwerkingspartners gaan we eropaf om hulp te bieden.

Daarnaast zetten we als gemeente in op financiële educatie, het actuele overzicht is terug te vinden op onze website.”

Wat kan een huisarts of POH doen bij (een vermoeden van) schulden of geldproblemen bij een patiënt?

“Als er vermoedens zijn dan kun je de patiënt verwijzen naar het Sociaal Wijkteam.

Dat is een wat laagdrempeligere ingang en hier kan je met veel verschillende vragen terecht.

Er is nauw contact tussen de afdeling van de gemeente en andere partners in het Sociaal Wijkteam.

Je kunt ook contact op te nemen met de preventieconsulent van de wijk. Zij zullen met de huisarts/POH meedenken wat passend is en zo nodig een afspraak maken met de patiënt.”

Foto v.l.n.r: Marloes Schoemaker (Purmer Noord & Zuid), Orfhlaith Wassenaar (Weidevenne), Claire Hoiting (Wheermolen & Overwhere), Bodine Timp (Beemster). Susanne van Oers (Gors & Centrum) staat niet op de foto.

Contactgegevens preventieconsulenten

Wat gebeurt er na een melding of eerste contact via het Sociaal Wijkteam?

“Het traject ziet er voor iedereen anders uit, maar het uitgangspunt is sowieso te starten met een gesprek om vanuit daar te bepalen welke middelen aansluiten bij een passende oplossing. We maken een plan van aanpak in overleg met de hulpvrager en gaan dat uitvoeren.

We werken nauw samen met de Sociale wijkteams op het gebied van bijvoorbeeld de vroeg- signalering. Maar ook als mensen dieper in de schulden zitten en er andere problemen spelen, weten we elkaar goed te vinden.”

Vragen over wijkgericht werken?

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend, Beemster & Landsmeer 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl