Huisartsenzorg en WLZ

3 minuten

Tom Matthews

Tom Mattews is 4 ½ jaar huisarts geweest in Zaandijk. Hij heeft in die periode nauw samen gewerkt met zorginstelling Odion. Zelfs zo fijn dat hij daar nu consultant basis medische zorg is. Hij kijkt niet meer inhoudelijk, maar juist organisatorisch naar de zorg in onze regio.

Samen lossen we de puzzel op. Ieder heeft zo zijn eigen expertise

Rol van de huisarts

“De patiënten die onder de WLZ vallen, zijn meestal voor basis medische zorg op de huisarts aangewezen ook al wonen ze in een zorginstelling. Als huisarts ben je geen specialist, maar het is wel belangrijk dat je de regie blijft houden. Verwachtingen en afspraken zijn belangrijk om goede zorg te kunnen bieden.

Het is fijn als de begeleiding aan kan geven of gedrag afwijkend is of altijd al voorkomt. Pas als je weet wat normaal is kun je een uitspraak doen over abnormaal. Samen lossen we de puzzel op. Ieder heeft zo zijn eigen expertise.

Het is natuurlijk wel lastig om die samenwerkingsband op te bouwen als je als huisarts maar 1 of 2 patiënten in een zorginstelling hebt.”

Kennis delen

Toen ik in Zaandijk werkte als huisarts werd er bijvoorbeeld vrijwel iedere dag urine ingeleverd. ‘Even voor de zekerheid’. Het uitwisselen van kennis is hierin belangrijk. Wanneer wel en wanneer niet? Moet het direct of kan het op afgesproken vaste tijden? De begeleiding zijn de verlengde ogen en oren van de huisartsenpraktijk. Ervaringen en tips uitdelen met elkaar levert iedereen wat op. De patiënt krijgt betere zorg en de zorgprofessionals meer werkplezier.  

Het is belangrijk om als huisarts te weten wat er qua expertise aanwezig is in de zorginstelling. Hierdoor kun je gestructureerder werken en een betere kwaliteit van zorg leveren. Geef het aan als je iets mist!”

Grenzen stellen

“De afbakening is belangrijk. Een huisarts is geen specialist. Medicatie zoals anti-epileptica en antipsychotica zijn ingewikkeld. Het is fijn dat daar de expertise van anderen voor ingeschakeld kan worden. Overleg met de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) of de specialist ouderengeneeskunde (SO) kan altijd.

Vragen?

Neem contact op met Tom Matthews via: t.matthews@odion.nl of via Odion behandelpoli 0299-412838.

Meer weten over ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl