Huisartsenpost niet overdag open op actiedag 1 juli

3 minuten

Het HZW-bestuur ondersteunt de landelijke actiedag op 1 juli ten zeerste.

We hopen dat er zoveel mogelijk collega’s hun stem in Den Haag laten horen.

Desalniettemin hebben wij na rijp beraad besloten om de Huisartsenposten niet overdag open te stellen op deze datum.

Dit heeft een aantal redenen:

  • Er zijn HAGRO’s die hebben aangegeven mee te doen aan de actie en de HAP open te willen hebben. Maar er zijn ook HAGRO’s die niet actievoeren en er zijn HAGRO’s die de spoedopvang zelf willen oplossen. Het draagvlak om de HAP te openen is daarmee te gering.
  • Een sluitend rooster voor de HAP tijdens de actiedag lijkt onmogelijk. Er hebben, op het moment van dit schrijven, niet voldoende huisartsen zich aangemeld om tijdens de actiedag op de HAP te willen werken. Het lukt maar net om de reguliere diensten van triagisten en chauffeurs sluitend te krijgen. Een extra dag openstelling van de huisartsenpost geeft nog meer druk op de bezetting en is op deze korte termijn niet haalbaar.
  • Logistiek is de openstelling overdag een probleem. De HAP Zaandam wordt overdag gebruikt door het ZMC om poli te draaien. Zaanse patiënten zouden naar Purmerend moeten komen. De ruimte in de HAP Purmerend is beperkt en is wellicht niet toereikend om een extra toestroom op te vangen. De visite auto voor de regio Zaanstreek zal niet vanuit de HAP Purmerend kunnen rijden i.v.m. aanrijtijden.
  • Financiering van personeel is een vraagstuk. De tarieven die gerekend mogen worden op de actiedag zijn de gewone dag-tarieven. Bekostiging van personeel zou plaats kunnen vinden uit de reserves van de coöperatie of door deze te verrekenen met de honoraria van de huisartsen die van de regeling gebruikmaken. Echter niet alle HAGRO’s hebben aangegeven hieraan mee te willen doen. Een eerlijke verdeling levert dus veel rekenwerk op.

Bovenstaande heeft geleid tot het genoemde besluit: geen openstelling overdag van de HAP.

Wij hebben het volste vertrouwen dat op HAGRO-niveau de spoedzorg op zo’n manier geborgd kan worden dat er voldoende collega’s naar de manifestatie kunnen gaan.

Verwijs niet naar de Huisartsenpost als vervanging voor de huisarts. De HAP is er alleen voor spoed.

Tip: verwijs naar www.thuisarts.nl waar patiënten betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid kunnen vinden.