Huisarts Rozemarijn van de Sande over Chronische Zorg

2 minuten

Rozemarijn van de Sande

Waarom vind je chronische zorg een belangrijk onderwerp?

Rozemarijn van de Sande: “De samenstelling van mijn praktijk zorgt er voor dat ik in de toekomst veel meer met chronisch zieken te maken krijg. Dit was een van de redenen waarom ik mij voor deze commissie heb opgegeven. Chronische zorg moet meer zijn dan een afvinklijstje. Waar staat een patiënt in zijn leven en waar wil hij of zij naar toe.”

Wat doet de Commissie Chronische Zorg?

Rozemarijn: “We kijken nu hoe we van ketenzorg naar persoonsgerichte chronische zorg toe kunnen gaan. We hebben het steeds over drie onderdelen. Als eerste de bestaande ketens samenvoegen tot een chronisch zorgpad. Daarnaast speelt persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid een rol. Dit is opzich niet nieuw. We doen dit al, maar het kan nóg persoonsgerichter. Eigenlijk is het dus persoonsgerichtere zorg. Als derde de zorgzwaarte en een betere balans tussen patiënten die veel of weinig zorg vragen.”

Wat is jouw rol in deze commissie?

“HZW SEZ doet heel veel uitzoekwerk, onder andere naar aanleiding van de ideëen die er worden aangedragen. We zijn een klankbord, maar ik ben zelf bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het vormgeven van het begrip zorgzwaarte. Er wordt ook gepeild bij POH’ers en andere zorgverleners.”

Zijn er al concrete resultaten?

“Nog niet,” vertelt Rozemarijn. “We zijn nu aan het onderzoeken hoe we dit goed kunnen inrichten. Dit jaar worden er op kleine schaal verschillende onderdelen gestart op gebied van transitie naar chronisch zorgpad, persoonsgerichte zorg en zorgzwaarte. In de ALV thema-avond van 13 april 2021 wordt hier uitgebreider op ingegaan.”

Meer informatie? Vragen?