Huisarts Rinske Lankhorst over palliatieve zorg

5 minuten

Rinske Lankhorst is huisarts in Wormerveer en sinds 2021 kaderarts palliatieve zorg in de regio Zaanstreek Waterland.

Rinske is ook actief lid van de commissie palliatieve zorg en deelt graag haar kennis over dit onderwerp.

“Als iemand niet meer beter wordt, kun je nog steeds veel voor hem of haar betekenen.”

Waarom ben je kaderarts palliatieve zorg geworden?

Rinske lacht en vervolgt: “De laatste jaren ben ik steeds vaker onderdeel geweest van diverse werkgroepen waarbij palliatieve zorg de hoofdrol speelde. Het was een logische stap om te doen, maar ook wel een klein beetje spannend. Ik zag in eerste instantie een beetje op tegen het stuk van organiseren en onderwijs geven, maar dat blijkt in de praktijk mee te vallen. Soms moet je buiten je comfort zone treden en het gewoon dus doen!”

Waarom ben je geïnteresseerd in palliatieve zorg?

“Als iemand niet meer beter wordt, kun je nog steeds veel voor hem of haar betekenen. Het verlichten van klachten is belangrijk, maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld ‘wat geeft jouw leven zin’, ‘waar vind je steun’. Het meelopen en meedenken met de patiënt en zijn naasten in deze fase van het leven is een prachtige uitdaging.

Daarnaast is het leerzaam om met andere zorgprofessionals uit de regio kennis uit te wisselen over palliatieve zorg, om op deze manier de zorg te verbeteren.”

Je bent uitbehandeld of je wordt niet meer beter?

“De term uitbehandeld geeft de patiënt het gevoel dat hij niet meer geholpen wordt. Echter er is nog veel wat je als huisarts voor de patiënt kan doen om de resterende tijd nog zo fijn mogelijk te maken. Niet kijken naar genezing, maar naar andere dingen die zorgen voor een betere kwaliteit van leven.” 

Waar is de commissie Palliatieve Zorg nu mee bezig?

“ACP, Advanced Care Planning of ook wel het levenseinde gesprek staat hoog op de agenda. Samen met stakeholders uit Zaanstreek Waterland kijken we naar het formulier, maar ook naar de digitale uitwisseling tussen de verschillende organisaties.” 

Als kaderarts palliatieve zorg werk je veel samen.
Kun je voorbeelden noemen?

“Afwisselend met Pieter Knibbe, ook kaderarts palliatieve zorg, zit ik in het wekelijkse MDO van het ZMC. Nu bespreken we patiënten die vaak op korte termijn komen te overlijden, maar ik hoop dat we in de toekomst ook patiënten in een eerder stadium gaan bespreken. We zijn nu bezig om dit  meer vorm te laten krijgen. Het is goed dat de eerste en tweede lijn hier samen in optrekken. 

Daarnaast geven wij ook scholingen. We hebben begin februari een online presentatie gehouden voor een groep wijkverpleegkundigen.

Ten slotte ben ik ook een van de gespreksleiders tijdens casuïstiek bespreking bij het Netwerk Palliatieve Zorg.”

Wat is Palliatieve consultatie?

“Huisartsen kunnen contact met Pieter of mij opnemen als er een vraag is over palliatieve zorg. Als er behoefte is om even te sparren over een patiënt of als je tegen problemen aan loopt in contact met familie. Wij zijn er als zowel vraagbaak als klankbord. Daarnaast is het mogelijk om ons in te roepen voor handelingen als ascitespunctie of het inbrengen van een maagsonde/maaghevel (als de wijkverpleegkundige dit niet doet). De financiering hiervan loopt via de zorgverzekeraar.”

Contactgegevens kaderartsen palliatieve zorg

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl
Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis.

Casuïstiek bespreking

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland organiseert driemaal per jaar een regionale casuïstiekbespreking.

Algemene vragen over Palliatieve Zorg?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl