Huisarts Jeroen van der Lugt over de HAP Zaandam Commissie

3 minuten

Jeroen van der Lugt is huisarts in Zaandam en sinds 6 jaar lid van de Huisartsenpost Zaandam Commissie.

“Ik had mij destijds uit eigen interesse aangemeld. We zoeken nu een vervanger voor mijn plek, omdat ik van de zomer met pensioen ga.”

Werkomstandigheden op de post

“De Commissie is er om de werkomstandigheden op de Huisartsenpost Zaandam te optimaliseren. We willen een aantrekkelijke Huisartsenpost zijn waar iedereen met plezier dienst doet.

De indeling op de HAP Zaandam is ongunstig. Lange gangen en we zitten als team ver uit elkaar waardoor even snel contact lastig is. Een chronisch ruimte gebrek!

De Commissie levert input voor de gesprekken die HZW met het ZMC heeft.”

Acute kaart

“In samenwerking met de SEH van het ZMC is de Acute kaart tot stand gekomen. We gebruiken de acute kaart om sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. Op de Huisartsenpost verlenen we acute huisartsenzorg, maar niet alle spoedeisende zorg. Sommige patiënten kunnen daarom direct worden doorgestuurd, omdat hun ziekte/trauma andere zorg nodig heeft.

Trots

“Ik ben er trots op dat we de positie van huisartsen uit de regio sterker hebben gemaakt.

De samenwerking met het ZMC is aan het veranderen in positieve zin. De SEH is nu een level 2 en daardoor is er 24 uur per dag een SEH-arts die steeds centraler in de organisatie wordt getrokken.”

Wat is leuk aan commissielid HAP Zaandam te zijn?

“Je bent als allereerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op de post. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe telefooncentrale en het beeldbellen. Dit vergroot je betrokkenheid als huisarts enorm.

Het kost uiteraard tijd, maar door de digitale vergaderingen geen reistijd meer,” lacht Jeroen. “De Commissie bestaat al geruime tijd uit dezelfde mensen. Er wordt ongeveer om de maand vergaderd. Meestal tussen 17.00 – 18.00 uur op een dinsdag. We hopen snel opvolging voor mijn plek te vinden. Ik ga in juli met pensioen en wil dit graag goed overdragen.”

Vragen over de Huisartsenpost Zaandam?

Simone Swartsenburg

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.swartsenburg@hzwhuisartsenzorg.nl