Huisarts & huisvesting

2 minuten

HZW heeft als regio-organisatie belang bij het hebben van voldoende huisartsen in Zaanstreek Waterland om de inwoners kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Nu en in de toekomst. Een belangrijke voorwaarde om die zorg te kunnen bieden is dat er in onze regio voldoende en geschikt aanbod is van panden waar zowel bestaande als toekomstige praktijkhouders zich kunnen vestigen.

Extra aandacht voor huisvesting

Tijdens de ALV van juni 2022 is gevraagd of HZW kan ondersteunen bij huisvestingsproblematiek. Sindsdien is er een team opgezet binnen HZW die zich bezighoudt met dit thema. Hierin zitten Erik Schoofs, Derk Runhaar, Marjolein Boots en Nienke Janssen.

De afgelopen maanden komen er steeds meer signalen van praktijken vanuit de hele regio, waarin praktijken bijvoorbeeld aangeven dat de huidige huisvesting niet meer voldoet of dat er zorgen zijn rondom nieuwbouwontwikkelingen in de buurt.

HZW neemt die signalen mee naar gesprekken met de zorgverzekeraar en de gemeente. We proberen in gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingen.

Resultaten enquête huisvesting huisarts

Om enigszins zicht te hebben op de huidige knelpunten in onze regio is er eind januari opnieuw een enquête verstuurd naar alle praktijkhouders in de regio. 65 praktijkhouders hebben op die enquête gereageerd. Een aantal opvallende resultaten zijn in onderstaande factsheet weergegeven.

Factsheet huisvesting 2023

PDF bestand

Vragen?

Voor vragen, signalen of opmerkingen rondom dit thema kan er contact opgenomen worden met Marjolein Boots.

Marjolein Boots

Manager Interne Organisatie 075-2010221 m.boots@hzwhuisartsenzorg.nl