Huisarts Arlette Homan over Positieve Gezondheid

5 minuten

Arlette Homan

De komende drie maanden gaan 52 huisartsenpraktijken in de regio Zaanstreek Waterland aan de slag met Positieve Gezondheid. Er zijn startbijeenkomsten geweest en elke deelnemende huisartsenpraktijk krijgt een scholing op locatie.

“Iemand is niet alleen zijn klacht.”

Wat is voor jou Toekomstgerichte Huisartsenzorg?

“We zijn in de huisartsenzorg vooral gericht op het oplossen van de klachten. Overal om ons heen wordt er meer persoonsgericht gewerkt. Ook in de huisartsenpraktijk. Het is een andere manier van een consult doen of een gesprek voeren. (Nog) meer luisteren en de patiënt uitnodigen om verder te kijken dan de klacht en op zoek te gaan naar wat voor deze persoon  betekenisvol is in zijn of haar leven. Breder kijken! Daar gaat het om.”

“Ik was eerst wat sceptisch, maar ik heb gemerkt dat dit ongegrond is. Patiënten vinden het tot nu toe helemaal niet gek om vooraf een vragenlijst in te vullen en daarna samen te bespreken. De antwoorden uit de vragenlijst kun je grafisch weergeven in een spinnenweb. Dat is natuurlijk een mooi hulpmiddel tijdens het consult.”

Wat vind je van de vragenlijst en het spinnenweb wat gebruikt wordt in de gesprekken?

Arlette lacht en vervolgt direct “Ik heb de vragenlijst ook voor mezelf ingevuld. Stil staan bij wat er voor jou belangrijk is. Daarnaast vind ik het ook altijd goed om zelf ook het proces te ervaren wat de patiënt dan doorloopt.”

“Wat ik tijdens de training heb geleerd is dat ik niet zo veel moet invullen voor de patiënt. In de training hebben we geoefend om vooral (spreekwoordelijk) achterover te leunen, open vragen te stellen en vooral goed te luisteren en de patiënt zelf te laten bedenken wat hij wil en nodig heeft.”

Met welke patiënten ga je aan de slag met Positieve Gezondheid?

“Het is juist voor patiënten met een chronische aandoening, mensen die vaak terugkomen met verschillende klachten maar ook bij problemen zoals eenzaamheid en langdurige spanningsklachten. Door het invullen van de vragenlijst wordt dit bespreekbaar.”

“Iemand is niet alleen zijn klacht. Je kijkt door de vragenlijst naar de hele persoon en niet alleen naar de ziekte. Ook hoe iemand over de toekomst denkt en of er volgens hem of haar voldoende sociale contacten zijn. Samen aan de slag en niet de huisarts die het maar moet oplossen.”

“Als huisarts zien we steeds meer complexere problemen. Patiënten met kleine kwaaltjes gaan naar de POH, doktersassistente of de HAIO. Er is veel chronisch en leefstijl gerelateerd. Daar kan Positieve Gezondheid een positieve bijdrage aan leveren.”

Wat vind je het voordeel van Positieve Gezondheid?

“We gaan van ad hoc brandjes blussen hopelijk meer naar de kern van het probleem. Kijken naar de factoren die er voor zorgen dat patiënt X veel vaker terug komt als patiënt Y terwijl zij beiden dezelfde ziekte hebben. Doordat de patiënt meer bewustwording en zelfinzicht krijgt. Als huisarts naast de patiënt en samen kijken wat er gedaan moet worden en wat voor die persoon belangrijk is. Als het goed is zijn wij als huisartsen minder hard aan het werk en wordt de patiënt meer actief tijdens het consult.”

“Alles wat je aandacht geeft groeit. Een pijntje hier en een pijntje daar zorgt voor veel vaste klanten. Een steeds terugkerende patiënt geeft mij als huisarts een machteloos gevoel. Ik word enthousiast van de vragenlijst en het bijbehorende spinnenweb. De patiënt wordt hiermee in beweging gezet en gaat zo meer verantwoordelijkheid nemen.”

“Wat voor mij als huisarts belangrijk is hoeft voor de patiënt helemaal niet hetzelfde te zijn. Kijken naar aanknopingspunten. Op die manier kost het mij ook geen energie, maar levert het juist energie op!”

“Je krijgt meer tijd vergoed voor je consult. Vroeger nam je heus ook wel die tijd, maar die was niet betaald door de zorgverzekeraar. Dat is nu anders.”

Is er een link tussen Positieve Gezondheid en wijkgericht werken?

“Ja zeker!” roept Arlette volmondig. De vragenlijst (en dus ook het spinnenweb) bestaan uit een aantal levensgebieden. Wij zijn nu bezig om voor onze eigen wijk te kijken welke andere organisaties we kunnen inschakelen als er iets nodig is op het gebied van bijvoorbeeld Meedoen, één van de levensgebieden van Positieve Gezondheid. De sociale kaart op wijkniveau inzichtelijk maken lukt beter door het gebruik van het spinnenweb en de verschillende levensgebieden.

Vragen over toekomstgerichte huisartsenzorg en Positieve Gezondheid?

Ageeth Nolet

Projectcoördinator Positieve Gezondheid 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl