Hoe zat het ook alweer met de A.05?

4 minuten

Momenteel zijn er 36 praktijken begonnen met het registreren van de ICPC-code A.05 en 11 praktijken registreren actief. Door het consequent en juist registreren kan je een goed overzicht krijgen van je ouderenpopulatie in het ouderendashboard, waardoor je makkelijker je kwetsbare ouderen in kaart kan brengen en monitoren.

Toch registreren veel praktijken hun kwetsbare ouderen nog steeds onder de ICPC-code A49.01 terwijl deze code staat voor een oudere die in beeld is gebracht maar niet kwetsbaar is bevonden. Om deze reden krijg je dan ook niks te zien in het ouderendashboard van VIPLive. De belangrijkste registratiecode is daarom de ICPC-code A.05, algehele achteruitgang. Zie het artikel: Registreer jij al op A.05? voor meer informatie.

Maar wat zie je dan zoal in het ouderendashboard?

In het ouderendashboard onder het tabblad populatie krijg je een overzicht van de ouderen in de huisartsenpraktijk.

De ouderen worden door VIPLive gefilterd en onderverdeeld in:

  • kwetsbaar
  • mogelijk kwetsbaar
  • niet kwetsbaar

Dit doet VIPLive aan de hand van een aantal geriatric giants, denk bijvoorbeeld aan consultation gap, frailty index en polyfarmacie. Goede registratie is hierbij van belang.

Nieuwe patiënten mogelijk kwetsbaar

In het dashboard is er een kopje ‘’nieuwe patiënten mogelijk kwetsbaar’’. Dit zijn de patiënten die afgelopen drie maanden scoren op één van de eerdergenoemde factoren. Deze lijst is handig als je alle ouderen goed in beeld hebt, want je kan in één oogopslag zien welke nieuwe patiënten er mogelijk kwetsbaar zijn. Als je op de cijfers klikt komen alle patiënten in de desbetreffende groep naar voren.

Tabblad Zorg

Onder het tabblad Zorg krijg je alle patiënten te zien van 75 jaar of ouder met de registratie A.05.

Dit tabblad is erg handig om je kwetsbare ouderen te kunnen monitoren. Het bevat meerdere indicatoren die inzicht geven in je kwetsbare ouderenpopulatie bijvoorbeeld de ingevulde IZP, GFI, medicatiebeoordeling, eGFR, bloeddruk etc. Wanneer een indicator geselecteerd is, kan via ‘Download patiëntenlijst’ een Excellijst gedownload worden van patiënten waarbij een indicator niet geregistreerd is in de meetperiode. Op deze manier kun je makkelijk bekijken of deze patiënt binnenkort weer opgeroepen moet worden. Ook kun je bij een aantal indicatoren de patiënten zien met een bepaalde uitkomst. Zo kun je bijvoorbeeld bij de eGFR, onder uitkomstindicatoren, klikken op eGFR < 30. Je kunt nu alle patiënten zien met een eGFR <30.

Het tabblad Populatie kan goed helpen met het in kaart brengen van je kwetsbare ouderen. Het tabblad Zorg kan goed helpen bij het monitoren van je kwetsbare ouderen.

Het ouderendashboard in VIPLive geeft een goed overzicht van je ouderenpopulatie. Zo kan je makkelijker je kwetsbare ouderen in kaart brengen en monitoren (mits goede registratie).

Bekijk onderstaande voor meer informatie over het registreren van ICPC-codes in de ouderenzorg.

Vragen?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl