Herziende standaard COPD

1 minuut

Een jaar geleden is de nieuwe standaard COPD verschenen. In deze herziene standaard kent de ziektelast nog twee niveaus: een lichte en een verhoogde ziektelast.

VIPLive

Inmiddels zijn ook in VIPLive de laatste aanpassingen gedaan waardoor daar nu ook bij ziektelast alleen nog ‘Licht’ en ‘Verhoogd’ staat. Dit houdt in dat meetwaarde 4035, ZLC2 RA ziektelast COPD vlgns NHG-standaard 2021 is toegevoegd en voorrang heeft op de oude bepaling (3013). In het ketenzorgdashboard zijn nu twee antwoordmogelijkheden zichtbaar: ‘licht’ en ‘verhoogd’.

Heb je in je protocol nog de oude bepaling(3013) staan? Pas dit dan aan naar 4035, ZLC2 RA.

Gratis webinar herziende standaard COPD

Wil je je geheugen opfrissen over de herziende standaard COPD 2021?
Via Medclass kun je via deze link een e-learning volgen over de standaard. De e-learning is op ieder gewenst moment te volgen en duurt ongeveer 1,5 uur. Deze scholing is geaccrediteerd voor 2 punten.